Arka lapsi

”Esikoululaisemme pelkää jo etukäteen yöeskaria, joka ryhmällä on edessä. Minustakin tuntuu kurjalta, että lapseni ei ole riittävän rohkea erotakseen vanhemmista edes yhdeksi yöksi. Mutta toisaalta ajattelen, että tarvitseeko hänen sittenkään vielä olla niin kypsä.”

Sohaisit kysymykselläsi ajankohtaista aihetta. Meillä on kasvatuksessa ollut parin vuosikymmenen ajan yhtenä tavoitteena ja ihanteena itsenäinen lapsi. Ajattelemme, että lapsi pärjää elämässään sitä paremmin, mitä varhemmin hän selviää ilman vanhempia. Tähän saumaan ovat sitten tulleet yöeskarit ja yökoulut jo pienille ala-asteen oppilaille. Muitten lasten silmätikuksi ovat sitten joutuneet ne lapset, jotka eivät ole uskaltaneet matkalle mukaan tai jotka ovat tarvinneet turvakseen oman vanhemman.

Lapsi on hyvin kauan riippuvainen vanhemmistaan. Hän tarvitsee turvallisuudentunteensa takeeksi aikuisen vanhemman läsnäoloa. Yö on herkkä, jollain tavalla intiimi vuorokauden aika, siksi vanhemmista erossa olo öiseen aikaan voi olla vaikeaa sellaisellekin lapselle, joka päivisin jo selviää ilman heitä.

Tutustuin tutkimukseen, jossa tarkasteltiin lasten levottomuus- ja keskittymisvaikeuksien taustaa. Oireet ovat heijastumia lapsen kokemasta stressistä. Hänen kuormansa on liian iso hänen ikäänsä nähden. Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin, että stressi on seurausta vieroitusoireita. Lapsi on vieroitettu vanhemmista  vaiheessa, jolloin hän vielä tarvitsisi riippuvuussuhteen kehittyäkseen ja voidakseen hyvin.

Itsenäisyys ja yksin pärjääminen on myrkkyä lapsuudelle. Lapsesi on siis aivan normaali kokiessaan turvattomuutta jo ajatuksesta, että hänen olisi oltava poissa tutusta paikasta ilman isää tai äitiä. Toivoisinkin pienten yökouluja järjestävien miettivän uudelleen, onko riippumattomuuden opettelu tuossa vaiheessa olennaisen tärkeä asia, vai voisiko yökouluihin käytettävät henkilökunnan voimavarat käyttää johonkin lapsille vielä tärkeämpään esim. päivähoidon/koulun ja lapsen perheen yhteisiin retkiin ja tapahtumiin.

Annetaan lasten olla riippuvia niin kauan kuin he sitä yksilöllisesti tarvitsevat. Yleensä ihminen itsenäistyy vanhemmistaan murrosiästä. Harva on jäänyt loppuiäkseen riippuvaiseksi vanhempiensa läsnäolosta peräkamarin poikia lukuun ottamatta, mutta heidän tarinansa onkin jo toinen juttu.