Arvojen ristiriita

“Tunnemme itsemme vanhempina levottomiksi, kun lapsemme on lähtenyt kodin suojasta kouluun. Siellä hän on kohdannut monenlaisia ristiriitaisia asioita. Asiat, joita kodissa olemme pitäneet tärkeänä eivät kavereitten keskuudessa olekaan korkeassa kurssissa. Olemme huomanneet koulun kylmäkiskoisen suhtautumisen kirkkoa ja uskoantoa kohtaan. Pieni koululainen on aika suojaton omassa erilaisuudessaan

Kirjeestänne näen, että olette antaneet lapsellenne vahvan emotionaalisen perustan ja turvan kodissanne. Hän tietää, keneltä on arvonsa, rehellisyyden, välittämisen, auttamisen, heikomman puolustamisen, ahkeruuden ja Jumalaan turvautumisen oppinut. Kieltämättä hän saattaa olla hämmentynyt, kun kaikki eivät toimikaan samojen arvojen mukaisesti. Hän joutuu valitsemaan toimiiko kodin elämän pelisääntöjen mukaan.

Joskus lapsi voi myös joutua kiusatuksi ollessaan erilainen. Näitä tilanteita voi jo etukäteen miettiä lapsen kanssa ja harjoitella, miten noissa tilanteissa voi toimia ja mitä sanoa. Lapsellekin voi kertoa, että on parempi kärsiä hyvää tehden kuin pahaa tehden. Tuo raamatun sana voi rohkaista omissa arvoissa pysymiseen jossakin tiukassa valintatilanteessa.

Isänä ja äitinä voitte ottaa ohjeeksenne Jumalan neuvon, jonka hän kehotti antamaan Aaronille ja hänen pojilleen 4 Ms 6 22-27. Hän kehotti siunaamaan kansan Herran siunauksella ja lupasi “Kun he näin siunaavat kansan minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni” Sama siunauksen lupaus kuuluu meille vanhemmille, kun me siunaamme lapsiamme heidän koulutiellään.