Keskipisteikäinen

Lapsemme on 14 kk, ja tuntuu vaativan, että hänen kanssaan leikittäisiin koko ajan. Voiko reilun vuoden ikäistä lasta ohjata jo itsenäiseen puuhasteluun, jos niin miten? Vai tuleeko hänen kanssaan leikkiä koko ajan?

Lapset ovat kovin erilaisia siinäkin, miten he viihtyvät yksinään. Pieni lapsi on vielä kovasti riippuvainen aikuisen läsnäolosta ja kontaktista hänen kanssaan. Lapsi tarvitsee aikuista peilikseen. “Peiliminä” käsite tarkoittaa sitä, että lapsi tuntee olevansa olemassa, kun hän näkee aikuisen reagoivan häneen. Vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa lapsi jakaa tunteitaan, oivalluksiaan ja havainnoi aikuisen reaktioita niihin.

Toisella vuodella oleva lapsi elää vahvasti keskipisteikä-vaihetta. Hän tarvitsee aikuisen huomion. Saatuaan sitä kylliksi, hän vähitellen itsenäistyy myös puuhailemaan hetkittäin yksin. Puolitoistavuotiasta ei voi vielä kehotella leikkimään yksin tai perustella, miksi aikuinen ei juuri nyt ehdi olemaan lapsen kanssa. Lapsi on vielä tunteittensa ja tarpeittensa ohjailema.

Ota lapsi mukaan arkisiin puuhiisi, siitä lapsi nauttii. Aikanaan hän on valmis myös omiin touhuihinsa. Riittävästi aikuisen läsnäoloa saanut on valmis itsenäistymään askeleittain. Nauti kaikesta siitä, mitä koet vuorovaikutuksessa lapsesi kanssa. Sivutuotteena teidän keskinäinen suhteenne lujittuu ja se on arvokas palkinto. Siitä tulet olemaan kiitollinen vielä monesti elämässäsi