Kristitty perhe

Kristitty perhe on kuin Nooan perhe. Se oli erilainen, se oli niitä harvoja, jotka totteli Jumalaa. Kristitty koti on kuin Nooan arkki, joka suojaa, pelastaa ja varustaa. 

Jumala arvostaa sitä, että elämme perheen kanssa, näemme vaivaa arkin rakentamisessa, että siitä tulisi sopiva, pitävä ja toimiva, että kristityssä kodissa olisi jokaisen hyvä ja turvallista kasvaa hyväksyttynä ja tuettuna. 

Tänä päivänä taistelu lapsista on entistä kovempi, kun tukena ei ole enää yhteistä arvopohjaa, jossa Jumalaa kunnioitetaan. Uskovan perheen lapset kuuluvat usein vähemmistöön. He ovat toisinajattelijoita. Sen tähden kodin merkitys tänään on entistä tärkeämpi. Millainen kodin tunneilmasto, millainen välittäminen ja lämpö kodissa vallitsee,  vaikuttaa lapsen haluun samaistua perheeseen ja elämän valintoihin myös uskomisen alueella.  

Lämpimät, turvalliset ja lapsesta kiinnostuneet vanhemmat vahvistavat lapsen kuulumista perheeseen ja haluun jakaa myös vanhempien usko 

Tutkimukset kertovat surullisia uutisia nuorison henkilökohtaisen uskon vähenemisestä. Vuonna 1992 tehdyssä tutkimuksessa 10% alle 25-vuotiaista kertoi elävänsä aktiivista uskonelämää. kahdeksan vuotta myöhemmin vuonna 2000 vain 2 % kertoi uskovansa. 

Mihin ovat vähentyneet kodit, joissa eletään uskoa yhdessä lapsen kanssa. tutkittu tosiasia on myös se, että suurin osa aktiivisista seurakuntalaisista tulee kodeista, joista on saatu hengellisen elämän eväitä. Mm Johanna Räsäsen väitöskirjassa ilmeni, että tämän päivän kirkossa kävijät ovat käyneet siellä myös lapsena. Ketä ovat kirkossa kävijät kahdenkymmen vuoden kuluttua? Ketkä vievät lapsiaan pyhäkouluun ja hengellisiin tilaisuuksiin, kun tämän päivän lapset ovat itse vanhempia. 

Kristittynä perheenä meillä on etuoikeus olla ystäviä lastemme kavereille ja heidän perheilleen. Vanhempien on hyvä tukea lastensa uskollista ystävyyttä ei-uskovien kavereitten kanssa. Monet ovat ne lapset ja nuoret, jotka ovat löytäneet. Elämän tien uskovien kavereittensa ja heidän perheittensä ystävyyden , rakkauden ja esirukousten saattelemana. 

Raamatussa on puhutteleva kuva todistajien pilvestä. Lapset tarvitsevat ympärilleen aikuisia, joitten elämässä  usko näkyy ja toimii. Aikuiset ovat osa todistajien pilveä.  

Seurakunta voi olla laajennettu perhe ja korvata jotain siitä, mitä lapsilla ja nuorilla puuttuu omassa perheessä. Uskovat perheet voivat olla laajennettu perhe lastensa kavereille. Heille ja heidän perheilleen saatamme olla ainoita uskovia ihmisiä, joita he tuntevat. Jumala on antanut heidät meille lähimmäisiksi, siksi Jerusalemiksi josta aloitamme lähetystyön elämällä heidän ystävinään aitoa Jumalan Hengen ohjaamaa elämää. 

Saara Kinnunen