Lapsen mielenterveyden tukeminen

”Suvussamme on ollut mielenterveyden ongelmia. Joskus pelkään lasteni puolesta periytyykö heillekin psyyken heikkous. Mitä vanhempina voisimme tehdä tukeaksemme lasten tervettä kehitystä?”

Kysymyksesi onkin oikein sopiva näin mielenterveysviikolla. Mielen sairauksien syntyminen on selittämättömän monisyinen juttu. Psyykkinen sairaus ei periydy suoraan ja automaattisesti niin kuin perinnölliset fyysiset sairaudet. Sairaus voi puhjeta perheessä, missä suvussa ei ole havaittavissa mielenterveyden ongelmia.  Perinnöllistä sen sijaan voi olla herkkyys, mielen haavoittuvuus tai hauras stressin sietokyky. Siksi kysymyksesi oli oikein hyvä, kun mietit, mitä lapsen psyyken vahvistamiseksi voi tehdä.

Kasvaakseen tasapainoiseksi, lapsi tarvitsee yksinkertaisia, tavallisia asioita. Sinun ei tarvitse kehittää mitään erityistä vahvistamisprojektia, vaan tavallinen läsnä oleva yhteiselämä lapsen kanssa antaa riittävät kasvun eväät. Ihmisen psyykkisen terveyden ydin on vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa hänen läheistensä kanssa. Lapsi tarvitsee vahvan läheisyyden ja kuulumisen tunteen omien vanhempiensa kanssa. Sitä kutsutaan molemminpuoliseksi kiintymykseksi. Kiintymys muodostaa vahvan pohjan perusturvallisuudelle. Kolme ensimmäistä ikävuotta on lapsen  ja vanhemman välisen suhteen vahvistumisen aikaa. Silloin tarvitaan määrällisesti paljon  yhteistä elämää.

Kun vahva yhteenkuulumisen ja kiintymisen tunne on päässyt syntymään lapsen ja vanhemman välille, tietää lapsi mihin hän kuuluu ja kenelle hän on tärkeä.

Yksin selviäminen on myrkkyä lapsuudelle. Lapsi tarvitsee psyykkisesti vanhemman hoivaa ja huolenpitoa pidempään kuin tänä päivänä haluamme nähdä. Lapsi kyllä pärjää, selviää yksin, kulkee tarhamatkoja yksin, on yksin kotona, osaa ottaa ruokansa jääkaapista, mutta hänen sielunsa jää vaille turvaa ja tunnetta, että hänestä välitetään riittävän paljon. Kypsymiseen lapsi tarvitsee luvan olla riippuvainen ja vanhempia tarvitseva, jotta hänestä aikanaan kasvaisi itsenäinen ja vahva.

Tällä en tarkoita hemmottelemista ja lapsen puolesta tekemistä ja lapselle kuuluvista asioista huolehtimista. Vastuuseen kasvaminen, omista tavaroista ja asioista huolehtimiseen oppiminen vähitellen vahvistaa lapsen luottamusta omaan selviytymiseen elämässä. Vastuullisuuteen kasvaminenkin vaatii vanhemman huolenpitoa, neuvomista, muistuttamista ja aluksi yhdessä tekemistä.

Elämän kriisit ja vastoinkäymiset aikanaan kuormittavat ihmisen mielen terveyttä. Pettymyksiä kohdannut ja epämieluisista asioista selvinnyt lapsi on vahvempi käsittelemään elämän  odottamattomia yllätyksiä.

Rauhoita mielesi vanhempana, elä läsnä lapsesi elämässä, siinä on riittävästi, mitä voit tehdä lapsesi mielenterveyden hyväksi nyt.