Lastenko takia yhdessä?

Toiset sanovat, että lasten takia ei kannata olla yhdessä ja toiset taas sanovat, että lasten takia on hyvä pysyä yhdessä. Varmaan parisuhteessa pitäisi olla muutakin sisältöä kuin lapset?

Kun jompikumpi puoliso miettii eroa ratkaisuna perheen ongelmiin, on se merkki siitä, että entisellä tavalla elämistä ei kannata jatkaa. Joku muutos on saatava aikaan, että yhteistä elämää jaksetaan jatkaa. Lapset ovat riittävän iso syy pyrkiä korjaamaan kriisiin ajautunut parisuhde.

Joskus kehotamme pariterapiaan tullutta erokriisissä olevaa paria kuvittelemaan, minkä ohjeen lapset heille antaisivat, jos he istuisivat samassa huoneessa ja heitä pyydettäisiin neuvomaan isää ja äitiä, mitä tehdä. Usein vanhempien kuvittelemissa vastauksissa lapset sanoisivat: ”Selvittäkää sotkunne.” Lapset toivovat perheen säilyvän ehjänä. He uskovat, että vanhemmilla on edellytykset selvitä kriisistä ja löytää työvälineitä tasapainoisempaan yhteiselämään.

Toki saamme toisenlaisiakin vastauksia. Silloin usein apua hakemaan tulee vain toinen puoliso. Toinen ei näe suhteessa mitään korjattavaa tai on haluton tekemään sen eteen mitään. Näissä tilanteissa lasten kuviteltu vastaus on erilainen ”Erotkaa, Mikset ole eronnut jo aikaisemmin?”.

Parisuhteen parantamiseen tarvitaan kaksi. Molemmilta pitäisi löytyä halua muutokseen ja nöyryyttä katsoa, mikä on oma osuus parisuhteen parantamisprojektissa. Monesti osaamme laatia reseptin toisessa tarvittaville muutoksille, omalle osuudelle olemme sokeita.

Joskus voi parisuhdetta parantaa yksinkin. Jos kyseessä on myrkyttynyt ilmapiiri, tavaksi tulleet huonot kommunikaatiotavat tai muu vuorovaikutukseen liittyvä ongelma, voi toisen puolison myönteisemmäksi muuttunut käytös saada aikaan muutosta myös toisessa.

Kun pariskunta selviää keskinäisestä kriisistä, on se myös lapsille arvokas malli siitä, että perhe-elämässä voi olla isojakin ongelmia, mutta niistä voidaan selvitä.

Aina ei eron välttäminen ole mahdollista. Jos toinen ei halua tehdä mitään huonon suhteen parantamiseksi, parisuhteen tulevaisuuden ennuste on huono. Toinen ehkä tekee yksin yrityksiä hoitaa parisuhdetta, mutta ei saa vastakaikua. Ongelmat eivät selviä ja paha olo lisääntyy ja kärsimys uhkaa horjuttaa perheenjäsenten terveyttä ja henkistä hyvinvointia. Tyytymättömyyden mitta täyttyy ja sietokyky ylittyy.

Esimerkiksi vastuuton alkoholinkäyttö, vakava narsismi tai väkivalta tuhoavat parisuhteen. Näihin parisuhteisiin kärsivä osapuoli jää joskus liian kauan odottamaan muutosta. Usein puolisot ovat eronneet toisistaan jo paljon ennen kuin he virallisesti eroavat. Tuhoisista suhteista, joissa ei löydy halua muutokseen, on hakeuduttava eroon itsensä ja lasten tähden. Joskus kahdesta pahasta on valittava pienempi paha.