Puhumisen korvaamaton taito

Elämänlangat 3 / Kotimaa 2004

Yksi avioliiton elinvoimaisena säilymisen salaisuus on toimiva viestintä; puhuminen ja kuunteleminen. Seurusteluaikana tutustumisen väline oli puhuminen. Se on myös väline yhteiselle suunnittelulle ja erimielisyyksien käsittelylle. Avioliitossa on muistettava vaalia jo aloitettua keskustelua.  

Avoimuus yhdistää  

– Suurin syy avioliittomme epäonnistumiseen lienee siinä, että aloin uskoutua läheisille ystävilleni sen sijaan että olisin puhunut miehelleni., kertoo eräs nainen miettiessään, missä heidän suhteensa vieraantumisen alku oli.  

Kommunikaation laaja-alaisuus avautuu ymmärtämällä sanan monia merkityksiä. Kommunikaatio on jakamista, yhteiseksi tekemistä, tiedottamista, neuvottelua ja sopimista. Näitä kaikkia tarvitaan yhteiselämässä.  

Toisille ihmisille omista asioista kertominen on helppoa. Toisilta se taas vaatii opettelua ja erityistä rohkeutta. Lähellä voi olla pelko torjutuksi tulemisesta, jos itsestä joutuu paljastamaan heikkoja puolia tai kielteisiä asioita. Kuitenkin avoimuuteen harjaantuminen palkitsee itsensä. Raamatun käsite valkeudessa vaeltamisesta sopii hyvin kuvaamaan avoimuutta avioliitossa. Valkeudessa eli avoimuudessa vaeltaville on luvassa keskinäinen yhteys.  

Parhaiten toimivissa avioliitoissa ei ole salaisuuksia. Salaisuuksilla on taipumus ruokkia epäluottamusta. Keskinäiset erimielisyydet eivät ole läheskään yhtä vaarallisia kuin salaisuudet.  

Kohtaamisen tasot  

Avioliitossa tarvitaan monen tasoista kommunikaatiota. Kevyt pinnallinen juttelu on joskus riittävää. Ihmiset ovat silloin läsnä toisilleen. Joskus taas voidaan puhua muitten asioista, uutisista, nähdystä ja kuullusta. Se on asioiden tekemistä yhteiseksi.  

Jotain omasta persoonasta annetaan keskusteluun silloin kun kerrotaan omia ajatuksia ja mielipiteitä. Sillä tasolla testataan, miten ihmiset sietävät toistensa erilaisia mielipiteitä. Syvempää kohtaamista tapahtuu vasta kun puolisot puhuvat omista tunteistaan. Tunteet kertovat siitä, miten ihmiset kokevat eri asiat ja mitä heille todella kuuluu. Toisen tunteista tietäminen on avain toisen persoonan tuntemiseen.  

Vaivannäköä  

Joillekin ihmisille on luontaista puhua, toisille spontaani puhuminen ja omien asioiden jakaminen voi alla vieraampaa. Tottuneempi puhuja voi auttaa puolisoaan tekemällä kysymyksiä ja kiinnostumalla toisen tekemisistä, tapahtumista, huolista, tärkeistä asioista, suruista, suunnitelmista tai toiveista.  

Kun toinen näyttää huolestuneelta tai vetäytyy etääntyneen oloisena, toisesta välittämistä on kysyä; mikä sinun on, huolettaako sinua, onko tapahtunut jotain kurjaa, olenko aiheuttanut sinun etääntymisesi. Avioliiton alussa muotoutuu asioitten selvittämisen ja jakamisen kulttuuri. Siksi silloin on oltava erityisen hereillä.  

Yhteinen tekeminen, yhteiset harrastukset ja yhteiset kiinnostuksen kohteet antavat aiheita yhteiselle puhumiselle. Niitten olemassaoloa on syytä vaalia tai sellaisia etsiä.  

Sopiva aika  

Jos molempien elämä on vahvasti aikataulutettua, on viisasta sopia myös yhteisiä hetkiä, jolloin on tilaa myös kiireettömälle yhteiselle puhumiselle. Muuten puolisoiden kohtaamisilla on alttius sijoittua huonoihin hetkiin. Aamulla kaikki eivät ole parhaimmillaan puhumaan ja illalla viimeksi uupumus voi olla ylivoimaista. Töitten jälkeen sanomalehti, televisio, tietokone ja kotityöt saattavat viedä kohtaamisen ajan.  

Yhteinen ateria on kaikissa kulttuureissa kautta aikojen ollut perheenjäsenten kohtaamisen paikka. Kumppanuus sanan alkuperäinen merkitys on leivän murtamista yhdessä. Yhteinen ateria on paras tähän mennessä keksitty paikka kohtaamiseen ja ilojen ja huolien jakamiseen. Harmi, että viime vuosisadan loppupuolella läntisessä maailmassa on perheen ateriayhteyteen alettu suhtautua välinpitämättömästi. Kodeissa ei ole kuitenkaan keksitty muuta kohtaamisen paikkaa ja hetkeä ateriayhteyden tilalle.  

Aina ei kuitenkaan ole oikea hetki tärkeitten asioitten puhumiselle Sananlaskujen mukaan kultaomenia hopeamaljoissa on oikeaan aikaan lausutut sanat (Sn 25:11). Joskus on odotettava väsymyksen tai kiihtymyksen yli. Joskus on maltettava mielensä, kun toinen on syventynyt muihin ajatuksiin. Rakkaus jaksaa odottaa oikeaa hetkeä. Se antaa rakentavalle keskustelulle mahdollisuuden vaikeissakin asioissa.  

Myönteisten tunteitten ja ajatusten ilmaisemiselle on aina oikea hetki. Siinä ei tarvitse harkitseva eikä kitsas. Hyvät sanat luovat ilmapiiriä, jossa avoimuus on mahdollinen. Hyvät sanat ovat rakkauden säilymisen perusravinto.  

Pohditaan yhdessä  

Miten selvitä

“Olemme vasta naimisiin mennyt nuoripari. Meitä hämmästyttää, kun ympärillämme niin monet eroavat, vaikka ovat olleet naimisissa vain vähän aikaa. Käykö meillekin samoin, vaikka nyt tuntuu, että meitä ei mikään voi erottaa. Voimmeko jotenkin suojata itseämme eroon ajautumiselta?” 

Teillä tuntuu olevan kunnossa avioliiton ensimmäinen peruspilari. Otatte liittonne vakavasti. Haluatte sen säilyvän koko elämän ajan. Olette vahvasti sitoutuneet toisiinne ja tahdotte tehdä työtä avioliittonne eteen.  

Käytit sanaa “ajautua eroon”. Siinä ilmaisit tosiasian, että toisista etääntyminen alkaa usein huomaamatta. Siksi vaalikaa keskinäistä yhteyttänne. Yhteyden ravinto on yhteinen aika. Toivottavasti teillä on jo seurusteluaikana muotoutunut yhteisiä vapaa-ajan viettomuotoja. Tai etsikää niitä. Kummallakin voi toki olla joku oma rakas harrastus, mutta yhteinen harrastus antaa teille yhteisiä muistoja, yhteistä suunnittelua ja lisää yhdessä vietetyn ajan määrää.  

Vaalikaa sitä, että kohtaatte joka päivä. Se tapahtua yhteisellä aamupalalla, aterialla tai se voi olla joku muu kohtaamisen hetki, jolloin on riittävästi kiireetöntä puhumisen ja jakamisen aikaa.  

Pitäkää huolta pienestä kosketuksesta, halaamisesta tai suukosta erotessanne ja tavatessanne. Ne ovat hyvä suhteenne ilmapuntari. Hellyys ei luonnistu, jos välillenne on päässyt kertymään selvittämättömiä asioita tai kaunaa. Olkaa valmiit selvittämään, mikä väliinne on tullut. jotta voitte tehdä parannusta, antaa anteeksi ja yrittää uudelleen.