Rakentavasti riitelemään

Elämänlangat 5 / Kotimaa 2004

Mikään aviopari ei voi onnistua elämään ilman ristiriitoja. Monesti törmätään tosiasiaan, että kummallakin on jostain asiasta oma näkemyksensä. Kun asetelmaan lisätään ihmisluonteen luontainen itsekkyys, toive tehdä asiat minun tavallani, pitää kiinni omista oikeuksista, ajaa oma mielipide läpi, tehdä mikä minusta on tärkeää, on ristiriita valmis. Ristiriidat ovat yhdessä elämisen taitojen testi. Hyvä elämä ei ole ongelmatonta elämää, vaan kykyä kohdata ja käsitellä ongelmia. 

Erimielisyyksien kohtaaminen  

Yksi tapa kohdata erimielisyydet on mykkäkoulu. Toinen vetäytyy kuoreensa, murjottaa eikä suostu keskustelemaan yhteisestä ongelmasta. Puolisoitten välille rakentuu muuri, joka paksunee päivä päivältä. 

Perinteinen suomalainen tapa kohdata ristiriidat on toisen, tavallisesti miehen poistuminen paikalta ”lakki päähän ja pihalle”-tyyliin. Asian käsitteleminen jää kesken. 

Joskus puolisot voivat ajautua asemasotaan, jossa kumpikin pitää kiinni omasta näkemyksestään. Omista poteroista käsin hyökätään loukkauksilla ja välillä suojellaan itseä. Ratkaisua ei ole näköpiirissä, sen sijaan sotatila etäännyttää puolisoita ja tuhoaa läheisyyttä 

Ristiriitojen kohtaamisen pelko voi juontaa juurensa kokemuksista, jolloin ongelmien käsittely on ryöstäytynyt repiväksi riidaksi. Tunteet ovat kuohuneet, sanoja ei ole säästelty ja lopulta tilanteessa on vain häviäjiä. Harva ihminen on saanut kodistaan perinnöksi rakentavaa erimielisyyksien käsittelemisen mallia. 

Erilaisuus tökkii  

Suurin osa riidoista syntyy puolisoitten erilaisuudesta; erilaisista näkemyksistä, persoonallisuudesta, elämätyylistä tai odotuksista. Erilaisuuden kanssa elämään oppiminen vie aikansa. Kolmella jalalla narujuoksukin onnistuu, kun aikansa harjoittelee! Tavoitteena on, että emme anna asioiden, joista olemme eri mieltä, vaikuttaa koko suhteeseen. 

Kun puolisot huomaavat olevansa eri mieltä tai käsiteltävänä on pettymys tai loukkaantuminen, silloin on etsittävä toista kunnioittava asenne. Jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiin. Jokaisella on oikeus omien tunteitten ilmaisuun, vaikka ne kirpaisisivatkin toista. 

Jos puolisot ovat vaalineet toista arvostavaa, myönteistä ilmapiiriä kodissaan, ei erimielisyyksien esille ottaminen ole uhka. Hyvässä ilmapiirissä ongelmat saatetaan onnistua ratkaisemaan jopa sopuisasti. 

Ongelmista ratkaisuihin  

Ongelman käsittely alkaa siitä, kun toinen ottaa häntä vaivaavan asian esille. Ongelman käsittelemisessä tarvitaan sekä puhujan että kuuntelijan taitoja ja kykyä kuulla ja ottaa huomioon toisen tunteita ja näkemyksiä. 

Mikäli toinen puoliso on erityisen kiihtynyt, on se merkki, että asia on hänelle tärkeä. Silloin kysytään erityistä malttia kuunnella ja olla provosoitumatta mukaan samaan tunnekuohuun. Mitä paremmin pystymme kuuntelemaan kiihtynyttä, sitä paremmat edellytykset luomme rakentavalle keskustelulle, kun toinen on saanut puretuksi ulos eniten kuohuttavat ajatukset ja tunteet. 

Mikäli molemmat kiihtyvät tai menettävät malttinsa, on parasta ottaa aikalisä. ”Nyt emme pysty keskustelemaan tästä asiallisesti. Jatketaan huomen illalla kun olemme rauhoittuneet. Ehkä silloin näemme selkeämmin” Rakentava asioitten käsittely ei onnistu vihaisena. 

Erimielisyyksissä on hyvä määritellä se, mistä pystytään olemaan yhtä mieltä. Tilanne ei enää näytäkään yhtä uhkaavalta kuin alussa. Erilaisten näkemysten ja vaihtoehtojen kuulemiselle pitää olla tilaa. Älä hyökkää, älä alistu, äläkä yritä muuttaa toista. Arvostavassa ilmapiirissä on mahdollista ajatella, että ongelmiin voi olla monenlaisia ratkaisuja. Siinä on vara tehdä myös kompromisseja. Omasta näkemyksestäänkin voi luopua, jos ensin on tullut kuulluksi.  

Ongelmien ratkaisu löytyy usein neuvotellen. Kumpikin on valmis lähestymään toista. “Mikä on paras ratkaisu meille molemmille?”. Asemasodasta on siirrytty rakentavaan yhteistyöhön. 

Epäonnistumista oppiminen  

Tuloksettomista ja haavoittavista riitelytavoista tavoistamme voimme oppia. Onko kummallakaan tapana käyttää toista loukkaavaa puhetapaa riidellessä? Mitkä sanat tai sanonnat loukkaavat? Jätättekö asian käsittelyn kesken? Kieltäydytkö seksistä? Kostatko? Pystytkö näkemään asian puolisosi kannalta? Mikä on päivän huonoin hetki ottaa esille ongelmia? Mikä taas sopivin? Kun olette erimieltä, keskityttekö asiaan vai hyökkäätte toistenne kimppuun? 

Käsittelemättömät ristiriidat jäytävät ilmapiiriä. Joskus pelkäämme riitaa ja hautaamme asian. Riitakin on parempi kuin tukahtunut kireä ilmapiiri. Riidellessä on muistettava rakentavan riitelyn säännöt. Puhu omasta puolestasi, älä loukkaa, kuuntele, käsittele asia loppuun saakka. Niillä päästään jo pitkälle.  

Erimielisyydet ovat mahdollisuus syventää suhdetta, jos rakentavan riitelyn aitoja halutaan oppia yhdessä. 

Oma taitolajinsa on myös kyky pyytää anteeksi, mikäli riitelyn tuoksinassa on käyttäytynyt toista loukkaavasti. Tarpeen on myös opetella myöntämään: ”Olin väärässä”.