Seksi on avioliiton liima

Elämänlangat 8 / Kotimaa 2005

Seksi on yksi suurenmoisimmista Jumalan keksimistä maallisista lahjoista. Miehen ja naisen fyysinen seksuaalisuus on hämmästyttävän yhteensopivaa. Mies ja nainen on luotu toisilleen sopiviksi ja toisiaan täydentäviksi. Mies ja nainen on luotu haluamaan ja olemaan haluttava. 

Haluamisen rytmillä on fyysinen tausta. Miehen lukemattomat siittiösolut haluavat usein etsiä hedelmöitymisen kohdetta. Naisen munasolut taas irtaantuvat hitaammassa rytmissä. Jos mies haluaa useammin seksiä kuin nainen, on hänen tehtävänsä herättää naisen haluaminen, joka ei aina ole valmiina odottamassa. Tästä tulee parisuhdetta hoitava mielenkiintoinen dynamiikka.  

Voidakseen rakastella, nainen tarvitsee tunnetilan, jossa hän kaipaa yhteyttä puolisoonsa. Siksi parisuhteen tunneilmapiiristä huolehtiminen on molemminpuolisesta seksistä nauttimisen edellytys. 

Seksin dynamiikka  

Seksi on tarkoitettu avioliittoon. Avioliittoon säästetty seksi palvelee suhdetta monella tasolla. Järjestykseen täytyy sisältyä joku syvällinen viisaus, koska Jumala on tämän järjestyksen ihmiselle määritellyt. 

Kun seurustellaan ilman seksiä, pari saa keskittyä toinen toisensa tuntemisen opetteluun. Tosiaan rakastavat ihmiset osoittavat kiintymystään ja harjaantuvat hellyyden taidoissa. Näitten taitojen osaaminen tulee olemaan suuri siunaus avioliitossa. Niillä pidetään avioliittoa elävänä arkisen yhteiselämän keskellä. 

Vanhan testamentin aikaan naimisiin menneet miehet vapautettiin vuodeksi sotapalvelusta. Niin tärkeäksi arvioitiin avioliiton ensimmäinen vuosi puolisoitten yhteen kasvamisen ja yhteisen elämäntavan löytämisen kannalta. Ja taatusti seksi tuon ensimmäisen yhteisen vuoden aikana oli vahvasti läsnä parin elämässä. Myöhempi versio eli kuherruskuukausi palvelee tuoreen avioparin yhteenliittymistä ja toinen toisistaan nauttimista 

Seksi palvelee avioliiton perustusten luomisessa syvällä tavalla. Hyvän seksin eteen ihminen on valmis joustamaan, ottamaan toista huomioon, palvelemaan ja jopa luopumaan jostain omasta. 

Yhteinen seksi on odotettu unelmien puutarha, yhteinen löytöretki. Se luo myönteisiä odotuksia ja myönteisiä tunteita toista kohtaan. Se vahvistaa yhteenkuulumista, tuo yhteistä nautintoa ja iloa. Se antaa energiaa ja vahvistaa itsetuntoa naisena ja miehenä. Tässä vahvasti myönteiseksi latautuneessa ilmapiirissä yhteisen arkielämän hankaluudet löytävät luovia ratkaisuja. Hyvälle avioliitolle luodaan vahvaa pohjaa. 

Seksin opettelu  

Avioliiton seksielämä on yhteiselle löytöretkelle lähtemistä. Se ei ole alkuunkaan valmis ensimmäisillä metreillä. Sitoutuminen elinikäiseen avioliittoon on turvallinen koti seksin opettelulle. 

Seksin opettelussa tarvitaan puhumista. Mikä sinusta tuntuu hyvältä? Mitä sinä haluat? Mitä haluat ennen rakastelua, entä sen jälkeen? Miten voin sytyttää sinut haluamaan? Mitkä asiat virittävät sinut seksuaaliseen läheisyyteen? Miten toivot minun koskettavan sinua?  

Seksiin liittyy suuria odotuksia, siksi sillä alueella koetaan myös syviä pettymyksiä. Ihminen on haavoittuvimmillaan seksin alueella. Siksi seksin alueella tarvitaan erityisen paljon herkkyyttä, toisen kuuntelemista, kunnioittamista ja ymmärtämistä, pettymysten kohtaamista syyttelemättä toista, omien tarpeitten ja toiveitten ilmaisukykyä, joustamista, neuvottelukykyä ja halua nähdä vaivaa tyydyttävän seksielämän vahvistumiseksi. 

Monesti puolisoille kehittyy oma seksin kieli, jotka kukaan muu ei ymmärrä. Hellittelynimet, omat seksisanat, omat sanonnat haluamisen ilmaisuun ovat osa pariskunnan omaa yhteistä maailmaa.  

Seksi on vuoropuhelua  

Seksillä avioliitossa on kolme tehtävää. Seksin seurauksena syntyy lapsia, seksi tuottaa yksilöllistä nautintoa ja seksi vahvistaa keskinäistä yhteyttä. Jos jollakin kolmesta alueesta on vaikeuksia, syntyy parisuhteeseen ongelmia, jotka on käsiteltävä ja hoidettava. 

Seksi on vuoropuhelua, johon tarvitaan toiseksi osapuoleksi turvallinen, läheinen ihminen. Nautinnollinen seksi lisää yhteenkuuluvuutta. Jos suhteessa on säröjä, ei seksi tuota yhteistä nautintoa. Yksilöllistä tyydytystä se voi silloinkin tuottaa, mutta se ei palvele suhdetta. Puolisoiden tehtävänä on keskinäisen suhteen vaaliminen. Sen seurauksena seksuaalinen yhteys on mahdollista. 

Näyttää siltä, että puolisoilla, joilla menee sänkykamarissa hyvin, sujuu muutenkin hyvin yhdessä. Perheen yhteyttä voi vaalia rikastuttamalla yhteistä seksielämää. Siitä hyötyvät molemmat puolisot, lapset ja muutkin lähellä elävät ihmiset 

Pohditaan yhdessä  

“Toivoisin, että voisimme olla useammin hellästi lähekkäin, mutta ilman seksiä. Puoliso tulkitsee aina hellyyteni seksialoitteeksi.” 

Harmistuttavan usein aviopuolisoitten hellyys rajoittuu vain yhdyntöihin. Seurusteluajan hellä yhdessäolo on jäänyt, vaikkei kummallakaan oikeastaan olisi mitään sitä vastaan. Jos kaikki kosketus ja läheisyys tulkitaan seksialoitteiksi, se voi rajoittaa vapaata ja avointa ilmapiiriä. 

Puhumisella voidaan tässäkin tilanteessa selkiyttää asioita. Kerro puolisollesi, että haluaisit olla vain kainalossa ja silitellä. Kosketus voi herättää toisessa rakastelun kaipuun. Seksin odotukset viriävät, ja silittely alkaa ulottua erogeenisille alueille. Jos silloin vasta kerrot, että et halua ´seksiä tänään, ja että haluat vain läheisyyttä, aiheutat toisessa turhautumista ja kiukkua. Siksi on parempi ilmaista toiveensa jo läheisyyden alussa. 

“Miten saisin vaimoni kiinnostumaan enemmän seksistä. Alussa kaikki oli toisin?” 

Nainen tarvitsee aika vähän syttyäkseen; pieni lempeä kosketus, yksi ihaileva lause, pieni kiitos tai apu kotitöissä, joista hän tavallisesti huolehtii. Ei siis kovin monimutkaista. Kaikki tuohan on harjoiteltu jo suhteen alkuvaiheessa. Useimmilla miehellä on silloin ollut hallussaan taito saada nainen tuntemaan rakkautta ja lämpöä. Taito ei ole mihinkään kadonnut. Käytön puutteessa se on vain kangistunut. Siksi sen käyttöönotto uudelleen vaatii pikkuisen totuttelua. 

Oletteko yhdessä miettineet, mitä hiipuvan haluamisen taustalla on? Usein laimentunut haluaminen on merkki siitä, että puolisoiden väliin on jäänyt käsittelemättömiä asioita. Mielipahan ja pettymyksen maaperässä seksuaalisen virittymisen siemenet itävät heikosti. 

Voit kysyä vaimoltasi tarkennusta, mitkä pienet asiat häntä tällä hetkellä, ehkä pitkänkin yhteisen matkan jälkeen sytyttäisivät. Jokainen nainen osaa vastata tuohon kysymykseen. Ole myös valmis kuulemaan, mikäli etääntymisen taustalla on pettymykset ja mielipaha. 

Siis puhumisen ja kuuntelemisen taidot ja toisesta välittäminen ovat avain tyydyttävään seksielämään.