Sukupuolineutraali kasvatus

Kuluneen vuoden aikana on puhuttu paljon sukupuolineutraalista kasvatuksesta. Itsekin olen tullut epävarmaksi siitä, kuinka paljon lapsen sukupuoli on tarpeen huomioida kasvatuksessa. Olen ollut sitä mieltä, että lapset pitäisi kasvattaa tytöiksi ja pojiksi, mutta onko se sittenkin vanhanaikainen ajatus. Pitäisikö minun isänä pyrkiä hälventämään lapsen sukupuolta kasvatuksessa. Meillä on 6-vuotias tytär ja 8-vuotias poika. He ovat erilaisia, mutta mikä johtuu sukupuolesta ja mikä persoonasta, sitä en tiedä. Kuinka voisin parhaalla mahdollisella tavalla tukea heitä kasvussaan naiseksi ja mieheksi?

Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja läpi ihmiskunnan historia kaikissa kulttuureissa miehet ja naiset eroavat toisistaan. Sukupuolineutraalius on mahdottomuus. Kyllä lapsi saa tietää pienestä pitäen, että hän on tyttö/poika.

Tyttöjen ja poikien perinteisiä stereotypioita ei ole viisasta korostaa kasvatuksessa. Eri kulttuureissa miesten ja naisten stereotypiat saattavat poiketa huomattavasti jonkun toisen kulttuurin korostamista piirteistä.

Tytössä ja pojassa on sekä feminiinisiä että maskuliinisia piirteitä. Eri ihmisissä ne ovat painottuneet eri tavalla. poika voi olla hoivaava ja kauneutta rakastava ja tyttö taas raisu ikiliikkuja. Vanhemman on hyvä herkistyä lapsensa persoonallisuuden piirteille ja vahvistaa kunkin lapsen vahvuuksia ja mieltymyksiä. Pointti ei ole se, mikä on tyttömäistä ja mikä poikamaista, vaan mikä on kunkin lapsen ominta persoonaa.

Lasten persoonan kunnioittamisen ei sulje pois sitä, että heitä kohdellaan tyttönä ja poikana. Tyttönä ja poikana kohteleminen on jotain muuta kuin punaiseen tai siniseen väriin pukeminen.

Tytön ja pojan identiteetti vahvistuu samaa sukupuolta olevien lasten ja aikuisten seurassa.