Tarvitseeko lapsi huoneen?

Miten lapsen oma huone tai huoneettomuus vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen?

Lapset tottuvat elämään monenlaisissa olosuhteissa. Ilman omaa huonetta elävä lapsi pitää luonnollisena sitä elämäntapaa, mikä kodissa on. Meidän maassamme kuitenkin jokaisella lapsella on oma sänky ja edes pieni paikka, missä on lapsen omia tavaroita.

Murrosiässä lapsi tarvitsee enemmän yksityisyyttä ja omaa rauhaa ja omaa tilaa. Jos lapsi jakaa silloin huoneen sisaruksen kanssa, hän etsii itselleen sopivat muodot, miten voi vaalia yksityisyyden ja itsenäisyyden tarvettaan.

Oma huone jokaiselle lapselle on hyvin nuori elämisen tapa ja käytössä vain rikkaissa länsimaissa. Olennaista kodissa on ilmapiiri ja ihmisten väliset suhteet ja niitten läheisyys ja lämpö.