Isä kieltää ja äiti käskee

Meillä on vaimoni kanssa hyvin erilainen näkemys lasten kasvattamisesta. Olen itse kasvanut kodissa, jossa oli tiukka kuri ja pidän tärkeänä, että lapsilla on selvät rajat. Puolisoni taas on kasvanut kodissa, jossa ei ollut juuri rajoja. Meille tuleekin usein erimielisyyttä lasten kasvatuksesta, esimerkiksi lapsen rankaisemisesta. Miten selvitä viisaasti tällaisista tilanteista? Miten pitää palaveria vanhempien kesken kun tilanne on päällä ja kaikilla vahvat tunteet pinnassa? Miten voisimme löytää yhteisen linja lastemme kasvatukseen?

Palaverit on pidettävä jo ennen kuin tilanteet ovat päällä. Nyt teillä on jo tarpeeksi esimerkkejä konkreettisista tilanteista, joissa olette erimielisiä. Jutelkaa kahden kesken niitä ja miettikää yhteinen linja. Luulen, että lasten äitikin ymmärtää, että lapsella täytyy olla säännöt, mutta käytännön tilanteissa hän on heikko niitä noudattamaan. Kun olette etukäteen sopineet joistain menettelytavoista, niitä on helpompi harjoitella.

Sopikaa etukäteen myös seuraamuksista, kun sääntöjä rikotaan. Jos niistä ei ole sovittu etukäteen, vanhemmilla on usein taipumus kiukuissaan määrätä kohtuuton rangaistus seuraamuksena.

Koko kasvatuskulttuurianne ette pysty kerralla muuttamaan, mutta alkakaa muutamista asioista ja tukekaa toinen toisianne niiden toteuttamisessa. Toivottavasti kumpikin löydätte myös arvostettavaa ja kiitettävää toistenne suhtautumissa lapsiin.