Vanhempien mahdollisuudet päihteitä vastaan

” Vaikka niille sanoa, että älkää nyt juoko tai älkää nyt ainakaan paljon juoko, niin ei ne kuuntele. Kyllä ne turhan nuorena aloittavat juomisen, mutta ei sille oikein mitään voi.”

Vanhemmat vähättelevät liian usein mahdollisuuksiaan vaikuttaa nuorten päihteitten käyttöön. Kun kahdeksasluokkalaisilta vaasalaisilta kysyttiin, mitä he luulisivat vanhempien vastaavan, jos he pyytäisivät heitä ostamaan kaljapullon, 90% vastaus oli ”Ei ne ostais”. Yli 20 % viisitoistavuotiaitten juomista on vanhempien ostamia tai kotoa otettuja. Nuoret odottavat vanhemmilta huomattavasti selkeämpiä ja jyrkempiä kannanottoja, kuin mitä he todellisuudessa saavat.

Kun yhdeksäsluokkalaisilta vaasalaisilta, jotka eivät käytä  alkoholia, kyseltiin tekijöitä, jotka ovat auttaneet heitä pysymään erossa päihteistä, moni kertoi, että vanhemmat eivät hyväksy alaikäisten päihteitten käyttöä.

Monet tutkimukset osoittavat, että vanhempien kielteinen ja selvästi ilmaistu asenne ala-ikäisten alkoholinkäyttöä kohtaan hillitsi selvästi nuorten alkoholin käytön aloittamista. Kuopion Yliopiston tutkijan Hannele Turkin tutkimus uutisoitiin otsikolla ”Jämäkkä äiti pitää tyttären dokailun kurissa”.

Monissa tutkimuksissa on tullut myöskin ilmi, että perheissä, jotka vietetään aikaa yhdessä ja vaalitaan arkista perheyhteyttä nuoret käyttävät selvästi vähemmän alkoholia kuin nuoret, jotka ovat irronneet perheyhteydestä omiin kaveriporukoihinsa ja harrastuksiinsa jo ennen murrosikää.

Valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä ilmeni, että merkittävin huumekokeiluja estävä tekijä oli, että vanhemmat valvoivat lastensa menoja ja tunsivat lastensa kaverit. Edes huumevalistus ei nuorten mielestä ollut ratkaisevin tekijä.