Lapsilta kielletty

“Opettajana ihmettelen jatkuvasti sitä, että ala-asteen oppilaat saavat katsoa mitä kauheampia elokuvia videolta ja televisiosta. Keskellä viikkoakin he saattavat katsella puoleen yöhön kestäviä filmejä. Ei kai tuo voi olla vaikuttamatta lapsiin.”

Kerroit, että koulussa kiellettyjen katseleminen ainakin näkyy väsymyksenä, keskittymisvaikeuksina ja keskinäisenä kerskailuna. Väsymys vaikuttaa lapsen oppimiskykyyn ja kouluhalukkuuteen.

Kun vanhemmat sallivat kielletyn (minkä tahansa kielletyn asian) lapselta murenee sääntöjen ja lakien kunnioitus. Hän sisäistää jo pienenä ajattelutavan, että mitkään määräykset eivät koske häntä. Tällaista lasta on vaikea saada tottelemaan muissakaan asioissa.

Suomessa elokuvien ikärajat ovat varsin alhaiset. Elokuvatarkastamon asettamilla rajoituksilla on pyritty turvaamaan lapsen psyykkistä hyvinvointia. Valtion elokuvatarkastamon tekemän tutkimuksen mukaan 10-12 vuotiaista jopa 3/4 oppilaista sai itse päättää mitä katsoo. “Omalla vastuulla ihan mitä tahansa” kommentoi eräs oppilas. Toinen kertoi, että äiti sanoo, että olen niin fiksu, ettei minun tarvitse välittää ikärajoista.

Kun 11-vuotiailta kysyttiin, minkä ikäinen heidän mielestään voisi itse ottaa vastuun siitä, mitä katsoo, suurin osa oli sitä mieltä, että 15-18 vuoden ikä on sopiva. Kukaan ei olisi antanut päättämisen vastuuta ikäisilleen, jos olisi isä tai äiti!

Lapsille sopimattomat elokuvat vääristävät lapsen maailmankuvan. He törmäävät asioihin, joita he eivät vielä ikänsä ja kehitystasonsa puolesta voi ymmärtää. Näin erityisesti kiemuraisten ihmissuhteitten ja seksuaalisuuden alueella.

Väkivallan näkeminen taas luo lapselle pelkoja, joita hän ei pysty käsittelemään. Tutkimuksen osallistuneista lapsista puolet kertoi pelästyneensä jotain ohjelmaa niin, että se jäi vaivaamaan. Lapset eivät osanneet tehdä pelolleen mitään. He toivoivat, että pelko menisi ohi. Pelko kuitenkin tuli uniin viikkokausiksi. Monet lapsista eivät uskaltaneet kertoa peloistaan vanhemmilleen.  Yksi koululainen kertoi tutkijoille isän vieneen hänet palkinnoksi jääkiekko-otteluun, kun hän ei viikkoon herättänyt äitiä öisen pelkonsa takia.

Lastensuojelulaissa sanotaan jokaista vanhempaa velvoittavasti “….lapselle tulee turvata… ikään- ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito.” Laki on velvoitus meille jokaiselle vanhemmalle ja yhtenä konkreettisena alueena on tänä päivänä median käytön valvonta.