Syrjähypyistä selviäminen

”Olemme nuori aviopari ja olemme usein puhuneet keskenämme uskottomuudesta. Se tuntuu mahdottomalta ajatukselta kummastakin. Kuitenkin tiedämme ja ympärillämme näemme, että uskottomuutta on paljon ja sellaisillakin pariskunnilla, joista ei millään uskoisi. Onko ennalta mitään tehtävissä, että tilaisuus ei kuitenkin tekisi varasta ja tunteet tekisi tepposiaan.”

Paljonkin on tehtävissä. Hyvä että pohditte kysymystä nyt kun yhteinen elämänne on muotoutumassa. Huolehtikaa alusta alkaen, että teillä on joku yhteinen harrastus tai kiinnostuksen kohde kodin ulkopuolella. Myöskin siinä vaiheessa, kun lapsenne kasvavat, huolehtikaa, että teillä on yhdessä liittymäkohta joihinkin lastenne harrastuksiin, niin että voitte liikkua yhdessä perheenä.

Jos puolisoitten  vapaa-ajan kiinnostukset suuntautuvat alusta asti eri suuntiin, etääntymisen siemen kasvaa juuri tuossa maaperässä. Kun puolisot etääntyvät toisistaan henkisesti, silloin heidän väliinsä mahtuu ulkopuolisia suhteita. Läheiseen suhteeseen niitä ei mahdu. Siksi tärkein asia uskottomuuden estämisessä on keskinäisen suhteen vaaliminen.

Liikkukaa myös yhdessä. En tarkoita, että aina ja joka paikassa olisi oltava yhdessä, siksi käytinkin myös sanaa. Yhdessä liikkuvat puolisot ovat ympäristölleen viesti, että nuo kuuluvat yhteen, nuo viihtyvät toistensa seurassa. Jatkuvasti yksin liikkuva on viesti muille parittomuudesta tai ainakin läheisen kumppanin puutteesta.

Sitoutukaa toisiinne. Luulen, että nyt sitoutuminen on teille itsestäänselvyys. Rakastatte edelleen myös tunnetasolla toisianne. Sitoutukaa tietoisesti toisiinne etukäteen myös niitä päiviä varten jolloin rakkaudentunteet ovat tipotiessään ja päinvastoin pinnassa on viha ja pettymys. Sitoutunut ihminen ei halua ottaa riskiä, mitä syrjähyppy parisuhteeseen tuo. Hän on sitoutunut uskollisuuteen pahoinakin päivinä.

Tietoinen sitoutuminen auttaa niinä hetkinä, jolloin omassa parisuhteessa on viileää ja lähellä näyttäisi olevan lämpöä tarjoavia ihmisiä. Heidän läheisyytensä sytyttää ihastumisen tunteet ja kaipuun läheisyyteen. Sitoutunut ihminen ei lähde kuuntelemaan silloin tunteensa ääntä, vaan kuuntelee järkeään, joka kertoo että lämpöä on kotonakin, kunhan lämmön esteet raivataan pois