Mihin kouluun?

Ajatuksemme on ollut laittaa lapsemme syksyllä kristilliseenkouluun Koulu on kuitenkin toisella paikkakunnalla ja autokuljetus on välttämätön. Repiikö tällainen ratkaisu pienen lapsen “juuriltaan”,lähiympäristöstä, kyläyhteisöstä? Mikä merkitys olisi sillä, että lapsisaisi omin jaloin hahmottaa elinympäristönsä?

Elämä on sillä tavalla armollista, että siinä ei ole vain yhtä vaihtoehtoa. Valitessasi yhden vaihtoehdon saat joitain etuja ja joitain haittoja ja valitessasi jonkun toisen vaihtoehdon siinä on omat etunsa ja haittansa.

Lapsen elämää koskevissa valinnoissa on olennaista, että vanhemmat valinnan tehtyään vahvistavat valintaa, sitoutuvat siihen ja että lapsi tietää, että vanhempien mielestä tämä oli paras vaihtoehto. Lapsi kyllä sopeutuu vanhempien valintoihin. Pienelle koululaiselle ei oikein tule edes mieleen, että jotenkin toisella tavalla voisi olla.

Kaikki erityiskoulut ja luokat (musiikki, kielikylpy) vievät lapset pois asuinympäristöstään. Koskaan niitten yhteydessä ei tuoda esille sitä, että ne olisivat haitallisia lapsen kannalta. Menettäessään koulukaveruuden naapuriston lasten kanssa, lapsi saa tilalle jotain muuta. Jos vanhemmat pitävät sitä muuta riittävän arvokkaana, asiassa ei ole mitään pulmaa. Naapuristosta voi silti löytyä leikki- ja harrastuskavereita, vaikka koulukaverit asuvat muualla.