Warkauden lehti

Koulukummin kysymyspalsta

Hyvät vanhemmat

Koulun alku kokoaa taas perheen tiiviinpään yhteiselämään. Lapset ovat vuoden varttuneempia kuin viime syksynä. Joskus voi tuntua, että he ovat kesän aikana kasvaneet ja irtaantuneet yhä enemmän omaan elämäänsä.

Ei anneta lasten kasvamisen hämätä meitä luulemaan, että he eivät enää tarvitse vanhempia yhtä paljon kuin ennen. Lapsi tarvitsee kokemusta, että hän on vanhemmille tärkeä ja että vanhemmat ovat hänestä kiinnostuneita. Mikään ikä ei ole poikkeusikä tässä suhteessa.

Koulun alkaessa meillä vanhemmilla on  monia luontevia tapoja osoittaa kiinnostustamme lapsiin. Heidän koulunsa, uudet opettajat, uusi luokkahuone, uudet kouluaineet, luokan yhteiset suunnitelmat, kaverit ja harrastukset voivat virittää monia keskusteluja.

Tehtävistä ja tavaroista huolehtiminen on lapsen oma asia. Se ei ole vanhemman tehtävä. Lapsi kasvaa yrityksen ja erehdyksen kautta vastuuseen vähitellen. Jos aikuinen huolehtii lapsen kouluasioista ja muistamisesta, lapsen oma vastuullisuus ei pääse kehittymään.

Iso kiinnostuksen osoitus lasta kohtaan on vanhempien osallistuminen luokan vanhempien yhteiseen toimintaan. Se on yksi viesti lapselle, että hän on vanhemmalle tärkeä, tärkeämpi kuin vanhempien omat tärkeät menot.

Elämä on valintojen tekemistä. Huomataan lapset ja heidän tarpeensa niin kauna kun he ovat keskuudessamme.

Saara Kinnunen