Uudet lapset

Kumppanillani on kaksi lasta. Olen epävarma, miten elää heidän kanssaan. Voinko puuttua heidän tekemisiinsä? Olen nähnyt ympäristössä surkeita tapauksia, joissa puuttumalla lasten asioihin uusi  perheen aikuinen on saanut sekä lasten että kumppaninsa vihat päälleen ja jäänyt ikään kuin ulkopuoliseksi!”

Miten lapset tulevat hyväksymään vanhempansa uuden kumppanin riippuu vahvasti siitä, miten perheen hajoaminen on tapahtunut. Jos lapset tietävät uuden kumppanin liittyvän perheen hajoamisen syihin, on suhteen solmiminen lapsiin työlästä ja vaatii paljon aikaa. Jos ero on tapahtunut kauan sitten, lapset hyväksyvät helpommin vanhempansa uuden suhteen.

 Kumppanin lapsiin tutustuminen on hyvä aloittaa kiirehtimättä. Teidän suhteenne täytyy olla jo vakaalla pohjalla ennen kuin lapsille esittäytyminen on viisasta. Jos lapset vielä elävät eroon sopeutumisen vaihetta, uusien muutosten käsitteleminen hallitusti on ylivoimaista.

Kun tutustumisen aika on sijoitettu oikein alkaa tutustumisen vaihe. Silloin on hyvä satsata paljon suhteen luomiseen lasten kanssa. Kun lapset ovat kanssanne, on viisasta panna aikuisten välinen suhde sivummalle ja keskittyä lapsiin. Pahimmassa tapauksessa lapset pelkäävät menettävänsä vielä toisenkin vanhempansa, kun tämä on rakastunut uuteen ihmiseen. Kun rakennat suhdetta lapsiin, hekin kokevat saavansa eikä häviävänsä.

Huono suhde lasten kanssa tulee rassaamaan teidän aikuisten välistä suhdetta. Hyvä suhde koituu puolestaan suhteenne hyväksi.

Kun suhde lapsiin on riittävän vahva, voit alkaa ottaa toisen aikuisen paikkaa perheessä. Et ole lasten vanhempi, se paikka ei kuulu sinulle. Olet kuitenkin aikuinen, jota on kunnioitettava ja toteltava niin kuin oikeita vanhempia tai ketä muuta aikuista tahansa.

Tehkää te aikuiset keskenänne selväksi yhteiset kasvatuksen peruslinjat ja säännöt.  Silloin et puuttumisellasi loukkaa kumppaniasi. Te olette aikuisina samalla puolella. Selvitelkää mahdolliset erimielisyydet kasvatuskysymyksissä keskenänne, ei lasten kuullen.

Siis ensin suhde ja sen rakentaminen, sitten vasta komentaminen. Sama pätee kaikkea kasvatusta; suhde lapsen ja vanhemman välillä on kurinpidon tärkein työväline. Ja kun puhun kurista, tarkoitan sillä lapsen ohjaamista siinä, miten täällä pitää elää.