Lupaukset annettu

Uuden vuoden alkaessa perheellisen ihmisen ei tarvitse miettiä uudenvuoden lupauksia. Lupaukset on jo annettu silloin kun perhettä perustettiin. Vuoden alussa voi kerrata, mitä on luvannut ja palata siihen.

Avioliittoon mennessämme lupasimme, että tahdomme rakastaa  hyvinä ja pahoina päivinä. Hyvinä päivinä   rakkaus elää melkein itsestään. Pahoina päivinä  rakkauden perusteita koetellaan.

Walther Trobisch, perheneuvonnan uranuurtaja vuosikymmenien takaa totesi, että hänen avioliittonsa tärkein  lause pahoina päivinä oli: “I married you“. Lause sisälsi ajatuksen : “Olen mennyt kanssasi naimisiin. siksi  meidän on selvitettävä tämä sotku, siksi meidän on kohdattava nämä vastoinkäymiset.“

Itsensä muistuttamisen yhteisestä lupauksesta motivoi vastuun ottamiseen  juuri silloin kun helpommat ratkaisut  tai pakeneminen houkuttelevat. 

Rakastumista ja rakkautta tutkinut kasvatustieteen professori Kaarina Määttä  on tutkimuksissaan todennut,  että yksi kolmesta  merkittävimmästä tyydyttävän parisuhteen ominaispiirteestä on sitoutuminen.  Se on avioliittolupauksen todesta ottamista päivittäin ja erityisesti silloin kun yhteinen elämä ei näytä sellaiselta kuin alunperin toivottiin.

Kaksi muuta Määtän mainitsemaa toimivan parisuhteen piirrettä oli riittävä määrä samankaltaisuutta,  joka  käytännössä on yhteisten asioitten ja  yhteisen tekemisen vaalimista sekä myönteisen palautteen antaminen kumppanille. Siinä arkielämän mausteita  sitoutumiselle.

Lupauksen lapsillemme olemme antaneet silloin ,kun olemme kutsuneet heitä elämään. Olemme toiminnallamme luvanneet olla heille vanhempia.  Lapsemme tietävät tämän lupauksen olemassaolon, vaikka emme koskaan ole sitä heille sanoneet.. He velkovat sitä monella tavalla. He tarvitsevat meitä vanhempia, vaikka he viestittäisivätkin välistä ihan muuta.

Tämän vuoden alussa voimme palata noihin kahteen peruslupaukseen, jotka olemme elämässämme antaneet. Muistuttakoot ne olemassaolostaan aina, kun olemme antamassa muita lupauksia. 

Perhe ensin niin kauan kun meitä tarvitaan. Joskus tulee uusi vuosi, jolloin meitä ei tarvita.