Tunteet – Suhteen ilmanpuntari


Elämänlangat 7 / Kotimaa 2005

Tunteet ovat ihmispersoonan hienojakoisin viestintäjärjestelmä. Tunteet antavat meille tietoa samalla tavalla kuin aistit viestittävät tietoa ruumiillemme. Tunteet kertovat, miten reagoimme ympäristöömme ja sen tapahtumiin. 

Tunteet kertovat, mitä meille todellisuudessa kuuluu. Myönteiset tunteet kertovat odotusten, toiveitten ja tarpeitten täyttymyksestä, kielteiset taas pettymyksestä. 

Kuuntele tunteita  

Tunteitten viesteihin tutustuminen alkaa omien tunteitten tunnistamisesta. Miksi olen vihainen? Mikä minua pelotti? Mikä sai minut levottomaksi? Miksi hermostuin? Miksi tuo loukkaus sattui? Mihin herkkään kohtaani se iski? Miksi reagoin voimakkaasti? Ennen tunteen syntymistä on aina tapahtunut jotain, joka liittyy tarpeitten täyttymiseen tai täyttymättä jäämiseen. Voimakkaat tunteet kertovat asian tärkeydestä. 

Yksi parisuhteen tärkein asia on tunteitten avoin ilmaiseminen. Mitä turvallisempi suhde, sitä avoimemmin siinä voidaan paljastaa sekä kielteiset että myönteiset tunteet. Rakkaus on kiinnostunut toisen tunteista ottaa ne huomioon. 

Ilmaise tunteet  

Ilmeet ja äänensävyt paljastavat ihmisen tunnetilaansa. Keskinäisen yhteyden kannalta rakentavaa on, että opimme kertomaan tunteistamme myös sanallisesti. Silloin pääsemme syvällisemmin puhumaan tunteitten taustalla olevista asioista. Toisen ei tarvitse jäädä arvailemaan loukkaantumisen tai ylipursuavan ilon syitä. 

Jos puoliso on loukkaantunut, harmistunut tai kiukkuinen ja ilmaisee sen vain sulkeutuneisuudella tai astioita kolistelemalla, toinen ei voi tarkkaan tietää, mikä hänen käytöksessään on loukannut, vaikka hän aavistaakin, että jotain sopimatonta on tullut tehtyä. 

Jos kielteiset tunteet ilmaistaan ja käsitellään välittömästi, se vahvistaa rakkautta. Puolisot oppivat tuntemaan toisiaan ja rakastavat ihmiset haluavat toisilleen hyvää ottamalla tulevaisuudessa toisen tunteita paremmin huomioon. 

Purkautumaton harmi kasvaa kiukuksi. Se odottaa sopivaa tapahtumaa, joka laukaisee tunteen uudelleen pintaan. Edessä on kiukun purkaus, joka voi olla voimakkaampi kuin mitä tilanne oikeastaan edellyttäisi. 

Jos puolisoitten välille kertyy paljon salattuja tunteita, ne alkavat paisua. Ne muodostuvat näkymättömäksi seinäksi puolisoitten välille. Silloin on vaikea kokea läheisyyttä. Torjutut tunteet eivät häviä eivätkä hiljene. Ne alkavat sävyttää elämää. Joskus ne tihkuvat ulos tyytymättömyytenä ja huomautteluina, joskus taas räjähdyksinä. Joskus tukahdutetut kielteiset tunteet alkavat aiheuttaa ahdistusta tai fyysisiä oireita. 

Ilmaise rakentavasti  

Tunteitten ilmaisemisen esteenä voi olla pelko siitä, että toinen ei ymmärrä. Monella ihmisellä on kokemusta vain taitamattomasta kielteisten tunteitten ilmaisemisesta. Repivä riita, joka johtaa toisen nimittelyyn ja etenee sukujen haukkumiseen on jättänyt liian paljon arpisia haavoja.  

Kielteisiä tunteita voi oppia ilmaisemaan rakentavasti. Tehtävämme on yksinkertaisesti kertoa, mitä tunnemme ja ilmaista, miten toisen toiminta haittaa meitä. ” Tunsin itseni hylätyksi, kun et muistanut syntymäpäivääni.” “Minua kiukutti, kun täällä on kaikki siivoamatta, vaikka olemme sopineet siivousvuoroista” “Pahoitin mieleni, kun puhuit meidän keskeneräisiä asioitamme äidillesi.”. 

Ilmaistessamme tunteitamme minä-muodossa emme moiti emmekä hauku toisen persoonaa, vaan annamme tietoa siitä mitä tunteita toisen käyttäytyminen meissä aiheuttaa. Avoin tunteitten ilmaiseminen antaa puolisoille tietoa toisen toisestaan. Rakastavien ihmisten välillä se synnyttää myös vastuuta omasta käytöksestä ja halua elää vahingoittamatta toista. 

Myönteinen pinnalle  

Parisuhde rakentuu alussa myönteisille tunteille. Rakastuneena on helppo kertoa myönteisistä tunteista ja ajatuksista. Myönteisen tunneilmapiirin ylläpitäminen vaatii yhteisessä arjessa tietoista työtä. Molempien on huolehdittava, että myönteiset tunteet säilyvät. 

Välillä on hyvä muistella, mihin aikanaan rakastui tai mitä uutta hyvää puolisossa on ilmaantunut yhteisen matkan aikana. Tai mitä hyvää puoliso on tehnyt yhteisen elämän hyväksi, mitä ihailtavaa ja arvostettavaa hänessä on.  

Jos rakkauden teot, huomaavaisuus ja hellyys tulivat suhteen alussa itsestään, myöhemmin niistäkin on pidettävä tietoisesti kiinni, jotta ne voivat olla myönteisiä tunteita synnyttävänä tekijänä jatkuvasti. 

Myönteisten tunteitten ilmaiseminen rakentaa, vahvistaa ja parantaa suhdetta. Myönteisten tunteitten ilmaisun lisääminen voi olla askel lähentymiseen silloin kun suhde on päässyt etääntymään. Myönteisten tunteitten ilmaiseminen vapauttaa energiaa. Se vahvistaa kummankin paremman minän alueita. Se lisää elämänhalua ja elämäniloa. 

Myönteisessä tunneilmapiirissä voi ottaa turvallisesti esille myös kielteisiä tunteita Silloin voi parisuhteessa kauniilla tavalla toteutua lupaus “..jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme”1 Joh 1:7. Ja samalla luvataan anteeksiantamus kaikelle sille pahalle ja väärälle, millä olemme toisiamme haavoittaneet. 

Pohditaan yhdessä  

Miksi huudan

”Ihmettelen itsekin, miksi huudan niin usein perheenjäsenilleni. Metakka nousee monesti pienistä asioista. Puolisoni on kyllästynyt huutamiseeni , että hän on muuttunut etäiseksi.” 

Ihminen turvautuu huutamiseen yleensä silloin kun tapahtuu tosi isoja, hallitsemattomia asioita. Kohtuullinen huutamine tosi paikan tullen on luonnollinen asia. Jatkuva huutaminen taas vie koko huutamisen tehon mennessään. 

Kerroit huutavasi pienistä asioista. Se on viesti siitä, että sisälläsi on paljon kiukkua, jota et ole saanut aikanaan ulos. Huutamisen takana on usein toistuvat pettymykset siitä, ettei ole tullut kuulluksi. 

Selvitä itsellesi, mitä ovat olleet sinulle tärkeät odotukset, joissa olet joutunut toistuvasti pettymään. Kerro huutamisesi yleisölle lapsillesi ja puolisollesi erikseen jossain sopivassa tilanteessa, että olet pohtinut huutamistasi, kärsit siitä itsekin ja että nyt olet löytänyt joitain johtolankoja huutamisen juurille. Muista, että noista asioista ei voi puhua huutamalla, olethan huomannut, että huutamalla et tule sitäkään vähää kuulluksi. 

Läheisesi saattavat kuulla ehkä ensi kerran sinulle tärkeistä odotuksista. Voi olla, että hekin huomaavat oman osuutensa sinun huutamiseesi. Kukaan onnellinen ja tyytyväinen ihminenhän ei huuda.  

Joskus on myös hyvä miettiä odotuksia, joissa jatkuvasti petyt., ovatko ne realistisia teidän suhteessanne tai teidän perheessänne. Jotkut unelmat vain eivät toteudu. Silloin on viisaampi luopua odotuksista kuin pettyä jatkuvasti. Perhe-elämää voi elää monella tavalla.. 

Opettele säätelemään odotuksiasi niin, että pettymyksiä tulee kohtuullinen määrä. Säästät omia voimiasi ja annat läheisillesi tilaa elää omalla tavallaan. Ehkä silloin syntyy myös tilaa kuunnella toinen toisiaan.