Kun hormonit hyrrää


Elämänlangat / 2002 Lapsen seksuaalisuus 4

“En ikinä voinut aavistaa, että ajattelen poikia lähes jatkuvasti, kertoo aikuistunut nainen nuoruudenmuistoistaan.

”Murrosikäinen poika ajattelee tyttöjä keskimäärin joka kolmas minuutti”, lukee isä sanomalehdestä. Siihen kommentoi perheen poika ”Niinkö harvoin?” ja äiti ehti samanaikaisesti huokaisemaan ”Niinkö usein?”

Murrosiän mukanaan tuomat hormonaaliset muutokset herättävät nuoren seksuaaliset tarpeet. Toinen sukupuoli herättää kiinnostusta. Unelma omasta tyttö tai poikaystävästä herää. Samanaikaisesti nuorta kuitenkin vaivaavat murrosikäisen tyypilliset kysymykset. Voiko kukaan välittää minusta?. Voiko kukaan edes huomata sillä tavalla? Olenko kamalan näköinen? Kunpa olisin toisenlainen, sellainen, joka huomataan. Miksei ihastukseni kohde anna edes pientä silmäystä minulle? Miten saisin hänet kiinnostumaan itsestäni, kun en uskalla katsoa edes silmiin, saati flirttailla.

Kiire seurustelemaan

Joskus nuorilla on kiire seurustelemaan, vaikka oma kasvu on kesken. He erehtyvät luulemaan, että kaikki muut seurustelevat. Tosiasiassa yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 25 % ja pojista 16% seurustelee vakituisesti.

Murrosiän keskeisin kehitystehtävä ei ole parinmuodostus.  Parisuhteen vakiinnuttaminen kuuluu vasta nuoren aikuisen kehitystehtäviin. Nuorena aloitettu seurustelu vastaa muihin kuin parinmuodostustarpeisiin. Seurustelu aloitetaan ehkä, kun muutkin seurustelevat tai kumppani voi olla statussymboli, joka auttaa rakentamaan omaa identiteettiä. Seurustelu voi olla yksinäisyyden poistaja, elämän tarkoituksen antaja, läheisyyden kaipuun täyttymys tai seksuaalitarpeen tyydyttäjä. Seurustelu voi olla apuväline vanhemmista irtaantumiseen tai kapinaa vanhempia vastaan.

Nuorena tiiviin seurustelun aloittaneilla suhde omiin vanhempiin saattaa olla etäinen. Vanhempien elämässä on ehkä isoja asioita, jotka vievät mielenkiinnon ja energian eikä lapsen asioille  jää voimia. Vanhempien matkatyö, opiskelu, perhekriisi, sairaus, uuden perheen perustaminen, ura tai harrastuksille omistautuminen voivat etäännyttää nuoren ja vanhempien välejä. Nuori jää yksin, jolloin hän etsii läheisyyttä seurustelusuhteesta korvikkeena kotona puuttuville suhteille.

Kiihkeät, nuorena aloitetut seurustelut häiritsevät ja hidastavat murrosiän varsinaista kehitystehtävää. Onnistunut parisuhde edellyttää seksuaalisen identiteetin ja ehjän minuuden rakentumista murrosiässä.

Rakkauteen kypsymisen kannalta on parempi opetella kestämään hieman yksinäisyyttä kuin rynnätä suhteisiin, joilla ei ole elinkelpoisuutta ja jotka tuovat mukanaan pahoja pettymyksiä.

Aikaisemmin suomalaisessa kulttuurissa asetettiin rippikouluikä rajapyykiksi, jonka jälkeen voi toista sukupuolta lähteä etsiskelemään seurustelumielessä. Amerikkalaisessa kulttuurissa 16-vuoden ikä on portti nuorten maailmaan astumisessa. Euroopassa Pohjoismaita lukuun ottamatta nuoret elävät perhe-elämää samoihin ikiin asti ja sen jälkeen valmistautuvat kodin ulkopuoliseen elämään muitten nuorten parissa. Mistä meille on hiipinyt vimma lyhentää lapsuutta? Mikä epävarmuus on meillä tehnyt vanhemmat kyvyttömiksi asettamaan rajoja lasten ja nuorten seurustelulle silloin kun vanhemman maalaisjärki niin tuntee?

Seurustelun ABC

Lapsuuden ystävyyksissä samaa sukupuolta olevien kanssa on kerätty ihmissuhdetaitoja, joita myöhemmin tarvitaan seurustelussa. Murrosiän alussa nuorille on tyypillistä kaukorakkauden vaihe, jolloin ihastutaan ylempiluokkalaisiin, julkkiksiin tai harrastusten ohjaajiin. Kaukorakkaudet auttavat nuorta tutustumaan omiin tunteisiin. Silloin kuulostellaan, miltä tuntuu olla ihastunut. Kuvitelmat ovat turvallinen kohde myllertävälle tunne-elämälle.

Tyttöjen ja poikien yhteiset porukat tarjoavat mahdollisuuden tutustua moneen, ihastua moneen jopa yhtyä aikaa ja ystävystyä monen kanssa. Ryhmässä voi rauhassa tarkkailla ihastuksen kohdetta,  ylihuomenna se voi jo vaihtua. Siksi tässä vaiheessa ei vielä ole kiirettä pareittain seurusteluun. Rakkaus tarvitsee pohjakseen ystävyyden. Parhaat seurustelusuhteet syntyvät kaveruudelle.

Ihmiselämän jännittävimpiä aikoja ovat ihastumisen vaiheet, odotus siitä, että toinen huomaisi ja ilmaisisi vastaavia tunteita itse. Teerenpeli ja pienin askelin lähestyminen ihmisten välisessäkin lähestymisessä on tarpeen.

Joskus yliaktiivisen aloitteellisia tyttöjä on vanhemman kokemuksella opastettava, että pojat eivät lopultakaan arvosta tungettelevia ja liian helppoja tyttöjä. Poika haluaa metsästää ja nähdä vaivaa ihastuksensa valloittamisessa.

Seksi ja seurustelu

Kun kaksi ihmistä viehättyy toisistaan, herää myös alkuvoimainen seksuaalisuus. Seksi on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen hallitsemista on opittava. Biologinen kypsyminen antaa valmiuden lisääntymiseen, mutta tasapainoisesta seksuaalisuudesta puuttuu vielä paljon.

Tasapainoiseen seksuaalisuuteen tarvitaan kolme asiaa; ruumis, tunteet ja järki. Rakastuneen tunteet uhkaavat ohjata fysiikkaa niin että järjen ääni hukkuu tunteitten kohinaan ja fysiikan vyörymiseen. Rakastuneen tunteet saavat kyllä väristä, kiihtyä, olla onnellisia ja melkein pakahtua, mutta tunteista ei ole ruumiin ja käyttäytymisen ohjaajaksi. Ruumiistakaan ei ole ohjaajaksi sillä hormonien hyrrätessä seksuaalisesti virittynyt ruumis haluaisi mennä yhä pidemmälle ja saada enemmän. Kapteeniksi tarvitaan järki. Kun kaikki kolme oppivat kulkemaan tasatahtia, on seurustelusta odotettavissa syvenevä suhde eikä vain hetken häikäisevä tähdenlento.

Seurustelevilla nuorilla on nykyään kaksi isoa harhakäsitystä. He kuvittelevat, että seurustelusuhteeseen kuuluu ilman muuta sukupuoliyhdynnät ja että avioliittoon asti odottaminen on sula mahdottomuus

Hellyyttä ilman seksiä

Joukkoviihde antaa käsityksen, että hellyyttä ilmaistaan  seksillä. Nuorille on kerrottava, että tykkäämistä voi ilmaista monella tavalla ilman seksiä. Hellyyttä ovat hyvät sanat, kauniit katseet, hipaisut, kosketukset, pienet lahjat, yllätykset, lähellä oleminen, yhteiset muistot, toisen tunteisiin eläytyminen, hoitaminen,  kuiskaaminen, halaaminen, rutistaminen. Puhuminen ja hellyys näyttävät vähenevän, jos seksi astuu seurusteluun mukaan. Seksin tuottama mielihyvä on usein voimakkaampaa ja kiihottavampaa kuin hellyyden mielihyvä. Jos seksi syö hellyyden, suhdekin kärsii.

Kahdeksasluokkalaisista pojista 60 % ja tytöistä 35% kertoo haluavansa puolisokseen koskemattoman kumppanin. Tulevalle puolisolle voi olla uskollinen jo etukäteen. Monien seksikumppanien jälkeen näyttää olevan vaikeaa sitoutua uskolliseen suhteeseen yhden kanssa.

Nykyisessä seksikylläisessä maailmassa kristityt nuoret eri puolilla maailmaa ovat luoneet seksuaalisen vapauden vastakulttuurin liikettä, joka  suomalaiselta nimeltään on Tosi Rakkaus Odottaa (TRO). Se on rohkeiden nuorten esiinmarssi. He haluavat tuoda esille kristillisestä etiikasta nousevia perusarvoja, jotka liittyvät seurusteluun, seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen. Nuoret rohkaisevat toisiaan elämään seksuaalisuuttaan turvallisesti.

Seksuaalisuus on hieno ja samalla hauras ja herkkä puoli ihmisessä. Siksi se tarvitsee aina ympärilleen luottamusta, turvallisuutta ja avoimuutta, siis syvää sitoutumista toiseen ihmiseen.

Kaikkea tätä varten avioliitto on tarkoitettu. Rakkaus ja seksi eivät ole pelkästään tunnetta, vaan ennen kaikkea tahtoa ajatella toisen parasta.

Pohditaan yhdessä-palsta

Seurustelun rajat

”Nuoremme haluaa tuoda tyttökaverinsa meille yöksi, vaikka tyttö asuu samassa kaupungissa. Haluaisimme opastaa häntä muutenkin sopivasta ja sopimattomasta, mutta sanat takertuvat kurkkuun”

Kyllähän te vanhempina päätätte ketkä teidän kodissanne yöpyvät. Yksinkertaisesti voitte sanoa, että yöpyminen teillä ja varsinkaan pojan huoneessa ei käy. Kun poika tiedustelee syytä, olkaa suorapuheisia ja sanokaa, että usein yhdessä yöpymiset johtavat ennen pitkää seksiin ja sitä ette toivo nuortenne seurusteluun. Samalla voitte kertoa millaisissa tilanteissa tunteet tai fyysinen kiihottuminen sumentaa järjen ja tahdon. Siitä nuoret eivät etukäteen tiedä.

Nuori voi sanoa, että hänen seurustelunsa ei kuulu vanhemmille, hän vastaa omasta elämästään. Tähän voitte todeta, että alaikäisen lapsen elämästä huolehtiminen ja vastuu kuuluu viimekädessä vanhempien velvollisuuksiin.

Nuoret kyllä löytävät paikan seksille, jos niin haluavat, mutta perheen säännöillä vanhemmat viestittävät, että he eivät hyväksy vapaata seksiä.  Tutkimusten mukaan yli puolet nuorista ei tiedä, mitä heidän vanhempansa ajattelevat seurustelevien seksistä. Kuitenkin vanhempien mielipiteenilmaisulla on selvästi harkintaa lisäävä vaikutus nuoren suhtautumisessa seksin aloittamiseen.

Seurustelusta keskusteleminen on tänä päivänä tuiki tarpeellista. Yhdeksäsluokkalaisista 80% kertoi olevansa selvillä ehkäisystä mutta vain 10 % tiesi mielestään riittävästi seurusteluun liittyvistä kysymyksistä.

Seurusteleville nuorille on korostettava toinen toisensa kunnioittamisen merkitystä. Jos toisella joskus käy tunteet kuumina ja seksuaalinen haluaminen on virittynyt, toiselle ei saa tehdä mitään, mitä tämä ei halua. Vaatiminen, vetoaminen tai jättämisellä uhkaaminen ellei toinen suostu, on kaukana todellisesta rakastamisesta. Seksin alueella tämä on erityisesti poikien pulma.

Pyytäkää nuoria miettimään läheisyyden rajoja jo etukäteen. Silloin myös rajoissa on helpompi pysyä. Vanha neuvo ”Vaatteet päällä ja vetoketjut kiinni” on edelleen hyvä ja selkeä ohje.

“Miten sinä perustelet seurusteleville nuorille seksin kuuluvan avioliittoon? Sitäkin he miettivät, miten voi tietää sopivatko he yhteen, jos eivät testaa sitä kaikilla alueilla?”

Mies ja nainen sopivat yhteen ainakin fyysisesti. Seksuaalielämän sujuvuuteen vaikuttaa ennen kaikkea henkinen yhteensopivuus. Yhteensopivuuden paljastaa aika eli se onko toisen kanssa hyvä olla vielä kuukausien ja vuosien perästä.

Sängyssä toisiinsa tutustuminen hankaloittaa henkisen yhteensopivuuden selkiyttämistä.  Seksuaalisuus on niin suuri voima, että se voi pitää kaksi ihmistä yhdessä pitkänkin aikaa, vaikka he oikeasti olisivat huonosti yhteensopivia.

Seurustelun aikana harjoitellaan rakkauden taitoja, toisen ilahduttamista, hellyyttä, puhumista, erimielisyyksien selvittämistä. Jos erimielisyyksiä hoidetaan seksillä, selvittelyn taito jää oppimatta.

Yksi kypsän ihmisen tuntomerkki on kyky odottaa, siinä että voi luopua mielihyvästä, kun odottaminen tuo mukanaan jotain vielä parempaa. Jos ihminen ei opi hallitsemaan seksuaalisuutta ennen avioliittoa, se voi olla vaikeaa myös avioliitossa.

Seksi on intiimein yhteyden muoto, se on yhdeksi tulemista. Yhteinen seksi jättää aina siteen kahden ihmisen välille. Siksi seksi tarvitsee suojakseen pysyvän suhteen, jossa sitoudutaan toiseen koko elämän ajaksi.

Olet ehkä nuorten kanssa keskustellessa törmännyt heidän ajatuksiinsa, jotka alkavat sanalla mutta. Eräs seurusteleva pari sanoi, että vaikka heille esitettäisiin millaisia perusteluja avioliitoon asti odottamisen puolesta, heidät viime kädessä on vakuuttanut se oivallus, että seksin ja avioliiton yhteenkuuluminen on Jumalan tahto, Jumalan hyvä suunnitelma ihmiselle. Se tieto auttoi heitä läheisyyden rajojen löytymisessä.