Perhe ja lapsen hengellinen elämä

Kädenojennus 1/2009  

Mitä uskovana vanhempana eniten toivot lapsillesi? Ehkä ensimmäinen vastauksesi on, että lapset saisivat elää Jumalan lapsena. Mietit myös, voitko vanhempana vaikuttaa siihen, että lapsesi säilyisi ja kasvaisi uskossa. 

Amerikkalainen Barna-tutkimusryhmä (the Barna group osoitteessa www.barna.org) on tehnyt lukuisia tutkimuksia siitä, millainen vanhemmuus tukee lasten kasvua aktiivisiksi kristityiksi. Eräässä tuhansia uskovia perheitä koskettavassa haastattelututkimuksessa kartoitettiin tuntomerkkejä perheille, joitten prioriteeteissä lasten uskonelämän tukeminen oli tärkeällä sijalla ja joitten lasten elämässä lapsen usko vahvistui omakohtaiseksi uskoksi ja aikanaan aikuisina samat lapset löysivät palvelupaikan seurakunnassa. 

Tutkimusraportti kutsui näitä vanhempia vallankumouksellisiksi vanhemmiksi, koska heidän arvonsa ja elämäntapansa poikkesi vahvasti ympäristöstä. 

Vallankumouksellisten vanhempien tuntomerkkejä 

Vallankumoukselliset vanhemmat tiedostivat, että heidän elämäntehtävänä on heijastaa Jumalan luonnetta. He tiesivät, että Jumalan luomassa maailmassa on olemassa moraalisia absoluutteja, joita ei voi rikkoa ilman seurauksia. He uskoivat, että Jumala on tarkoittanut heidät palvelemaan erityisellä tavalla ja elämä lasten kanssa oli tällä hetkellä heidän palvelutehtävänsä, jonka suorittamiseen heillä oli määräaika eli lapsen lapsuusaika 

Vallankumoukselliset vanhemmat kokivat lapset tärkeimmäksi maalliseksi tehtäväksi. Heillä oli syvä rakkaus lapsia kohtaan. Lasten kanssa vietettiin aikaa vähintään puolitoista tuntia päivittäin Suomalaisten tutkimusten mukaan meillä peruskoululaisten vanhemmilla on 4 min kohtaamisen aikaa päivässä lastensa kanssa..  

Vanhempien arkielämä 

Usein toinen vanhempi oli kotona lasten ollessa pieniä ja vielä kouluikäisiäkin. Vanhemmat kokivat olevansa valmentajia. Perheissä keskusteltiin paljon. Keskusteluissa näkyivät vanhempien arvot. Ne vaikuttivat heidän elämänvalintoihinsa. Vanhemmat mallinsivat omalla elämällään elämän prioriteettejä ja sitä, miten heidän uskonsa ja arvonsa näkyvät arkipäivässä. 

 Vanhemmat  halusivat muuttaa maailmaa pienin vaikuttavin askelein. Se näkyi luonnon suojelemisena, muitten auttamisena, heikommista huolehtimisena. Vanhempien elämän esimerkki ja keskustelut lasten kanssa välittivät näitä arvoja myös lapsille. 

Vanhempien elämässä näkyi rakkaus, kuuliaisuus, palvelualttius,  myötäeläminen, armollisuus, 

hyvä kansalaisuus, inhimillisyys ja kunnioitus. Vanhempien elämänmalli vaikuttaa lapseen. Tutkimusten mukaan 60% opitaan katselemalla ja havainnoimalla luotettavaa ihmistä 

Vanhemman tehtävä 

Valankumoukselliset vanhemmat valikoivat mediaa ja vaikuttavat lasten kavereiden valintaan ja kavereihin. Lasten kaverit olivat tervetulleita kotiin. Vanhemmat halusivat tutustua heihin. He viettivät aikaa ja osallistuivat yhteiseen tekemiseen lastensa kavereitten kanssa. Monesti kaverit lähtivät myös perheen kanssa kirkkoon tai seurakunnan tapahtumiin. 

Raamatullisella vanhemmuudella on kolme tehtävää. Yhtenä tavoitteena on auttaa lasta ymmärtämään ja ajattelemaan. Tässä välineenä on keskustelut. Näin lapsi osaa ja uskaltaa olla itsenäinen ajattelija, vaikka enemmistö kavereista olisikin eri mieltä. 

Toiseksi vanhemman tehtävä on muokata lapsen luonnetta. Tämä on yksinkertaisesti kaikkea sitä kasvatustyötä, jota joudumme tekemään  koko lapsuuden ajan .Kolmas tehtävämme on edistää lapsen suhdetta Jumalaan 

Perhe ja hengellinen elämä 

Vallankumoukselliset vanhemmat  osallistuivat säännöllisesti perheensä kanssa oman seurakuntansa jumalanpalveluksiin .Lapset näkivät, miten vanhemmat hoitivat omaa hengellistä elämäänsä. Rukous ja raamatunluku kuuluivat luonnollisina  perheen yhteisiin ilta-hetkiin. 

Tavoitteena ei ole vain että lapsi olisi pelastettu, vaan että hän olisi opetuslapsi, että hän tuntisi Jumalan henkilökohtaisesti (to know God) ja eläisi yhteydessä hänen kanssaan rikasta hengellistä elämää ja oppisi kuulemaan Jumalan ääntä ja noudattamaan hänen tahtoaan. 

Lasten kanssa rukoillaan ja heille kerrotaan rukousvastauksista. Vanhemmat auttavat lasta tunnistamaan omia lahjojaan ja tukevat niitten kehittämistä  Jumalan suunnittelemaa palvelustehtävää varten. Lapset ohjataan muitten palvelemiseen. Palvelutyötä tehdään myös yhdessä lasten kanssa. 

Mitä enemmän lapsi saa uskovassa kodissa vanhempien rakkautta ja huolenpitoa sitä voimakkaammin hän samaistuu siihen, mitä vanhemmat pitävät tärkeänä ja myöhemmin sitoutuu kokosydämisesti vanhempien uskoon.  

Isä ja perhe 

Jumala suunnitteli perheen toimimaan niin, että isä on läsnä ja ohjaa perhettä. Raha eikä muu menestys eikä edes isän omistautuminen hengelliseen palvelutehtävään korvaa sitä että perheessä on läsnäoleva  Jumalan suunnitelman mukaan elävä isä (godly father).Vaimo ei voi olla isä ja äiti 

Jumalalla on erityinen lupaus aikaan, jolloin isien sydämet kääntyvät lasten puoleen eli kun isät huomaavat lapsensa ja haluavat olla heille Jumalan luomisjärjestyksen mukaisia isiä ja huomaavat lasten tarpeet. 

Missä isien/vanhempien sydämet kääntyvät lasten puoleen  eli vanhemmat heräävät huomaamaan lapsensa ja lasten tarpeet, se maa ei joudu perikatoon Mal 3:24. 

Terveen yhteiskuntaelämän perusta on lapsistaan huolehtivissa perheissä. Lasten hengellisen elämän kehto on uskovissa perheissä.  

Saara Kinnunen 

Luettavaa 

De Vries, Family based ministry, 

Bauchman, Family driven faith,  

Barna, Revulotionary parenting