Keksilapsuuden hitaasti kypsyvä seksuaalisuus


Elämän langat / 2002 Lapsen seksuaalinen kasvu 3

Ala-asteiässä seksuaalisuus elää lapsessa latenssia eli uinuvaa vaihetta. Lapsen kiinnostuksen painopiste ei ole seksuaalisuudessa eikä vastakkaisessa sukupuolessa,  elleivät voimakkaat seksuaaliset virikkeet ole herättäneet hänen mielenkiintoaan. Selkeä seksuaalinen identiteetti, riittävä itsetunto ja oman itsensä ja kehonsa arvostaminen luovat hyvän seksuaalisen kasvun pohjan. Ne kaikki ovat kehittymässä ala-asteiässä.

Ensimmäisinä kouluvuosina tyttöjen ja poikien yhteiselämä ryhmissä, pihaleikeissä ja koululuokassa on mutkatonta. Kolmasluokkalaiset alkavat selvästi syrjiä vastakkaista sukupuolta. Tytöt inhoavat poikia ja pojat vähättelevät likkoja. Tässä iässä on viisautta, jos poikia ja tyttöjä ei pakoteta pareiksi. Lapsille on hyvä antaa muutaman vuoden kasvurauha oman ryhmänsä parissa. Se on lapsen kehitysvaiheen kunnioittamista. Samaa sukupuolta olevien kaveriporukoissa lapsi saa vahvistusta omalle sukupuoli-identiteetilleen.

Lapsen kehitysvaihetta ajatellen tuntuu nurinkuriselta järjestää ala-asteikäisille diskoja, joissa pitäisi tanssia parina. Lapsi saa käsityksen,  että tässä iässä kuuluisi olla jo kiinnostunut toisesta sukupuolesta, vaikka se ei huvittaisikaan. Käsitystä vahvistaa ipanadiskojen eroottinen nuorisomusiikki. Entäs jos kukaan ei haekaan pariksi hitaisiin? Lapsessa syntyy jo varhain aavistus siitä, että hän ei kelpaa ja hänessä on jokin vika.

Ystävyyssuhteitten koulu

Ala-asteiässä etsitään ystävää. Vähitellen lapsi huomaa, millaisen kaverin kanssa hän tulee parhaiten toimeen. Lapsi oppii ystävyyssuhteissa samaa sukupuolta olevien kanssa ihmissuhdetaitoja, joita hän tarvitsee jatkuvasti elämässään.

Ystävyyssuhteissa opitaan puhumista ja kuuntelemista, suuttumista ja sopimista, toisen huomioonottamista ja auttamista. Niissä opitaan luottamaan ja olemaan luottamuksen arvoinen, selvittämään erimielisyyksiä, loukkaamisia ja loukkaantumisia. Niissä harjaannutaan selviämään karuista pettymyksistä, pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi. Se miten syviä ja hyviä ihmissuhteita lapsella on näinä vuosina ollut, vaikuttaa siihen, millaiseen ihmissuhteeseen hän pyrkii aikanaan seurustelukumppaninsa kanssa.

Seksuaalikasvatus kotona

Alle kymmenvuotias lapsi on vastaanottavainen ja halukas keskustelemaan kasvamisesta ja seksuaalisuudesta. Aikuisen ajatuksia ei vielä tarvitse periaatteessa vastustaa. Muutaman vuoden kuluttua lapsi saattaa tuhahdella vanhempien keskustelualoitteille ja sanoa tietävänsä jo kaikki.

Seksuaalisuuden aihepiirit eivät vielä kosketa ala-asteikäistä omakohtaisesti, siksi ne ovat turvallisen etäisiä. Tulevaisuudessa odottavista asioista on mielenkiintoista tietää. Lapsen ympärillä voi olla murrosikäisiä, seurustelevia nuoria tai vauvaperheitä, jotka aktivoivat seksuaalisuuteen liittyvän kyselyn. Lapsi on muodostamassa omia ihanteitaan. Hän luo kuvitelmia omasta nuoruudestaan ja rakentaa oikean ja väärän, hyvän ja pahan normeja.

Television saippuasarjojen äärellä lapsi saattaa imeä itseensä epärealistisen käsityksen ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta. Seurustelut, parinvaihdot, viettelyt, uskottomuudet, pettämiset ja avoin seksuaalisuus laidasta laitaan saa lapsen helposti uskomaan, että kaikki nähty on normaaliin elämään kuuluvaa. Siksi lapsen vierelle tarvitaan aikuista katsomaan ohjelmia ja keskustelemaan niistä. Lapsuudessa syöpyneitä ensikäsityksiä on työlästä muuttaa jälkeenpäin.

Lapsella itsellään ei ole harkintakykyä sopivista ja sopimattomista ohjelmista. Se, että kaikki muut katsovat, ei ole riittävä peruste, että annamme omien lastemme katsoa mielestämme hänen ikäiselleen sopimatonta ohjelmaa. Huolehdimmehan lapsellemme terveellisen, monipuolisen ruoan sekä vuodenajan ja säänmukaiset vaatteet. Yhtä harkiten meidän on suhtauduttava siihen, mitkä käsitykset, arvot ja asenteet haluamme lapsellemme elämän perustaksi.

Arvokas minä

Lapselle on jatkuvasti korostettava hänen itsemääräämisoikeuttaan omaan kehoonsa nähden. Kukaan ei saa koskea häneen vastoin hänen tahtoaan, ei varsinkaan vaatteitten alla oleviin paikkoihin. Kun lapsen kykyä ilmaista tahtoaan ja tunteitaan on tuettu pienestä pitäen ja hän on oppinut, että hänen kehonsa on arvokas, hän uskaltaa torjua ei-toivottuja lähentelyjä. Lapselle on myös kerrottava, että hänen velvollisuutensa on kunnioittaa toisen koskemattomuutta.

Vanhempien on huolehdittava, että seksuaalisuus välittyy lapselle myönteiseksi, elämään kuuluvaksi ihanaksi asiaksi, josta on aikanaan mahdollisuus saada paljon iloa elämään. Lasten tulisi oppia näkemään seksuaalisuus niin suurenmoiseksi alueeksi ihmisessä, ettei sitä kannata pilata ajattelemattomuudella ja harkitsemattomilla kokeiluilla. 

Kasvamisen rauha

Lapsen luonnolliseen kypsymiseen kuuluu uteliaisuus valloittaa omaan tahtiin seksuaalisuuden salaisuuksia. Hän käyttää mielikuvitustaan ja etsii vastauksia uusiin mieleen nouseviin kysymyksiin.

Seksuaalinen mielikuvitus alkaa kehittyä keskilapsuudessa siinä vaiheessa, kun lapsen orastava kiinnostus seksuaalisuutta kohtaan herää. Seksuaalinen mielikuvitus on yksi ihmisen tärkeä pääoma. Ilman sitä on vaikea aikanaan elää rikasta aikuisen seksuaalielämää.

Media voi viedä mennessään lapsuuden ja nuoruuden herkän seksuaalisen heräämisvaiheen. Joukkotiedotus ja mainonta ovat luoneet mielikuvan nuoruudesta, joka on tavoiteltavin ikäkausi ihmisen elämässä. Siihen pitäisi lasten kiiruhtaa jo varhain.

Mistä lienee vanhempien maailmaan hiipinyt sallivuus, jolla katsellaan lasten kiiruhtamista lapsuudesta eteenpäin. Odottamisella on kuitenkin oma kasvattava tehtävänsä. Jos lapsen kiinnostuksen kohteena on seksilehdet , internetin seksisivut, seksistiset puheet ja seksiväritteinen käyttäytyminen, vie se tilan hänen muulta luontaiselta lapsen elämältä. Lapsuus jää kesken. Kiiruhtamisen toiseen ikävaiheeseen jättää ihmisen keskenkasvuiseksi. Jos ala-asteikäisen elämän sisältönä ovat nuoren elämään kuuluvat asiat diskoineen, teinimuotivaatteineen, meikkeineen, nuorisomusiikkeineen ja seurusteluineen, mitä uutta hänellä on odotettavissa sitten teini-iässä.

Kaikki, millä vanhemmat voivat tukea leikkivän ja touhuavan lapsuuden jatkumista ja lapsen ystävyyssuhteita samaa sukupuolta olevien ikäistensä kanssa, on arvokasta sijoittamista lapsen kasvuun.

Pohditaan yhdessä-palsta

Kuvat vaivaavat

Yhdeksänvuotias poikani oli yökylässä. Siellä oli illalla katseltu kaverin isonveljen kanssa seksivideoita. Poikamme ei saanut kotona illalla unta ja kertoi, ettei saa kuvia pois mielestään?”

Kuva on voimakas viestintäväline. Lapsesi reaktio kertoo, että hän on tunne-elämältään terve ja reagoi luonnottomiin asioihin luonnollisella tavalla. Muistikuvat eivät ole tahdonalaisen hermoston hallittavissa olevaa toimintaa. Kuvat eivät poistu mielestä käskemällä. Kuvan käsittely vie energiaa ja haittaa muuta lapsen elämää, niin kuin kerroit.

Hämmentävään seksiin tutustunut lapsi tarvitsee paljon keskustelua aikuisen kanssa. Kysele lapseltasi tarkemmin, millainen kuva oli. Lapsen kertoessa tapahtuu hänen mielessään konkreettisesti sitä, että kuva tulee mielestä ulos. Aiheeseen pitää palata useamman kerran. Voit kysyä: ”Vieläkö kuvat tulevat mieleesi?”

Olen kuullut myös ns. sirpaloittamis-menetelmästä, joka on kotoisin NLP:stä eli aivojen uudelleenohjelmointimenetelmistä. Se, jolla on kiusaava kuva, tarkistaa, onko kuvassa mitään hyvää ja jos on, siirtää sen hyvän johonkin toiseen kuvaan. Jollei kuvassa ole mitään hyvää, kuva liimataan lasin päälle. Lasi on sellaista juomalasia, joka särkyessään hajoaa tuhansiksi sirpaleiksi. Kun kuva on lasilla, otetaan tukeva ote vasarasta ja lyödään kuva rikka. Toistetaan tarvittaessa niin että kuvan rippeet liimataan uudelle lasille. Yleensä 2-3 kertaa riittää. Kuvan voi myös laittaa lammen pinnalle ja antaa tuulen sekoittaa veden tai räjäyttää se dynamiitilla. Mielikuvatehtävissä lapsi tarvitsee aikuisen opastusta.

Kerro lapsellesi myös, että nähty filmi ei ollut lapsille tarkoitettua katsottavaa, siksi oli luonnollista, että hän ahdistui. Näin siksi, että hän ei pidä itseään kummallisena.

Vanhempien tehtävänä on selittää lapselle, että on olemassa kahdenlaista seksiä; kaunista, mukavaa ja nautittavaa, jota sellaiset ihmiset harjoittavat, jotka pitävät oikein paljon toisistaan ja haluavat kuulua yhteen, niin kuin isät ja äidit. Sitten on olemassa hämmentävää, rumaa seksiä. Sitä harjoittavat sellaiset ihmiset, jotka syystä tai toisesta eivät ole löytäneet kaunista ja läheistä seksiä. Seksifilmejä tehdään sitä varten, että niistä saadaan rahaa.

Voit neuvoa lastasi, että seuraavan kerran, kun sellaisia filmejä aletaan katselemaan, hän voi kertoa, ettei halua katsoa.