Pettymyksen ja ilon päivä

Koulut päättyvät ja lapset saavat todistuksensa. Toisille vanhemmille se on ilo ja toisille pettymys. Jokainen toivoisi lapsensa menestyvän.

Huono todistus on monesti vanhemmille suurempi suru kuin lapselle itselleen. Pettymys oman lapsen menestymisessä on kipeä asia, mutta sitä ei pidä kaataa lapsen kannettavaksi. Lapsi on yltänyt juuri niihin tuloksiin, joihin hänen kykynsä riittävät. Meidän unelmamme olivat hiukan toisenlaiset. Vanhempina joudumme kantamaan pettymyksen itse, keskenämme tai jakamaan jonkun luotettavan aikuisen kanssa.

Laiskuuden takia saatu huono todistus synnyttää ymmärrettävästi kiukkua. Lapsella olisi edellytykset parempaankin, mutta syystä tai toisesta hän ei ole siihen pystynyt. Moitteitten aika ei kuitenkaan ole todistusten  saamisen päivänä.

Ehkä viisaampaa on herättää keskustelu alisuorittamisesta syksyllä ennen koulun alkua. Silloin voi sanoa lapselle, että tiedämme hänellä olevan kykyä parempaankin ja kysyä, mitä hän voisi tulevana vuonna  tehdä sen hyväksi, että todistus vastaisi hänen kykyjään. Samalla voisimme miettiä lapsen kanssa, mitä lapsi arvelee olevan esteenä sille, että hän ei opiskele kykyjänsä vastaavalla tavalla.

Todistusten saamisen päivä on juhlan arvoinen jokaisessa kodissa. Vuosi on tehty työtä. Sen päättymisen kunniaksi voimme laittaa liinan ja kukkia pöydälle ja syödä yhdessä  tai juoda kakkukahvit.

Kodeissamme on liian vähän juhlahetkiä. Lukuvuoden päätös voisi olla yksi sellainen. Se on koulutyön päätöksen ja kesän alun juhla olipa todistus millainen tahansa.

Ylioppilaat saavat osakseen paljon huomiota. Kuitenkin me vanhempina voimme huolehtia, että jokainen päättötodistuksen saanut tai ammattiin valmistunut lapsemme saa samanlaisen juhlan. 

Kutsumme sukulaisia ja ystäviä yhteen ja juhlimme lapsemme elämän yhtä päätepisteettä. Se on myös viesti lapsellemme, että vanhempina arvostamme hänen koulunkäyntiään ja loppuunsaatettuja opintoja.

Mitä voitte keksiä yhdessä, että tuo päivä muistetaan?

Hyvää lukukauden viimeistä päivää jokiaseen koululaisen ja valmistuneen opiskelijan perheeseen. Eräs välietappi on saavutettu. Sitä kannattaa juhlia yhdessä lämpimästi.